Udala

Udalaren kontratuak

Kontratu mota Xedea Saila
Hornidura kontratuta Gas naturalaren akordio markoa Erosketak
Zerbitzu kontratua Bermeoko Udalaren, bere menpeko Erakunde Autonomoen eta enpresa publikoen barne eta kanpo komunikazino zerbitzu kontratuaren formalizazinoa Alkatetza
Zerbitzu kontratua Suteei eta lapurretei aurre egiteko sistema mantenua Laneko Prebentzio Zerbitzua-Arrisku
Hornidura kontratuta 2018-2019 urteetarako gasoleo C hornidura Erosketak
Obra kontratua Santamañe kalea 16-17ko horma eraistea eta urbanizazioa egokitzeko obrak Urigintza, Obra eta Ingurumen Saila
Zerbitzu kontratua Bermeoko Udalaren, bere erakunde autonomoak eta Berualaren gutun, pro- paganda, jakinarazpen eta bandoak herri barruan banatzearen zerbitzu kontratua. Idazkaritza
Zerbitzu kontratua 2018. urterako iragarkiak egunkarietan argitaratzeko zerbitzua kontratatzea Idazkaritza
Obra kontratua Kontratuaren xedea hau da: Hurtado Mendoza kalea 8, 10 eta 12ko orubea eta lokala egokitzeko proiektua (1. fasea) Urigintza, Obra eta Ingurumen Saila
Zerbitzu kontratua Tonpoiko ekintza planaren idazketa lanak Urigintza, Obra eta Ingurumen Saila
Zerbitzu kontratua Bermeoko eraikin publikoak garbitzeko zerbitzua Zerbitzuak
Zerbitzu kontratua Bermeoko eraikin publikoak garbitzeko zerbitzua Zerbitzuak
Obra kontratua Asfaltatze kanpaina 2017 Zerbitzuak
Obra kontratua Bermeoko Udaletxea barriztatu (2A fasea) Urigintza, Obra eta Ingurumen Saila
Zerbitzu kontratua Burujabetasun Zelaian izozki postua jartzeko oinarriak Zerbitzuak
Emakida kontratua Erriberako kantina ustiatzeko emakida kontratuaren oinarriak. Zerbitzuak
Hornidura kontratua Kontratu honen helburua lan erreminten errentamenduari dagokio, Zerbitzu Sailaren Herri Lan zerbitzuaren erabilerara zuzenduta Erosketak
Zerbitzu kontratua Paper eta kartoien bilketarako zerbitzua.IKUSI OHARRA Urigintza, Obra eta Ingurumen Saila
Emakida kontratua Erriberako kantina ustiatzeko emakida kontratuaren oinarriak. Zerbitzuak
Zerbitzu kontratua Udal igogailuen eta ate automatikoen mantentze zerbitzua Zerbitzuak
Zerbitzu kontratua Bermeoko Alde Zaharreko Plan Bereziaren berrikuspenako Lizitazio iragarkia. Urigintza
Zerbitzu Kontratua "Geurie be bai" egitasmoa. Zerbitzu kontratua esleitzea. Euskera saila
Hornidura kontratua Bermeoko Udalerako zenbait ibilgailuen hornidura renting sistema bidez. Erosketa zerbitzua
Zerbitzu kontratua, prozedura negoziatua, erregulazino harmonizaduari atxekituta. Bermeoko Udalak 2017rako Aseguru Pribatuen kontratuak kudeatzeko bitartekaritza eta aholkularitza zerbitzuak kontratatzea Errentak
Enkante publikoa Enkante publikoa, Bermeoko 21.2 exekuzino unidadeko udal jabetzeko partzelen salmentarako Urigintza
Zerbitzu kontratua Bermeoko Udalaren eta bere erakunde autonomo, Beruala eta Bake Epaitegiaren udalerriz kanpoko posta banatzeko zerbitzu kontratua Idazkaritza
Zerbitzu kontratua Bermeoko Udalak 2017rako Aseguru Pribatuen kontratuak kudeatzeko bitartekaritza eta aholkularitza zerbitzuak kontratatzea Errentak
Esleipen zuzena Azokatxoan kalez kaleko salmentarako baimenen esleipena Zerbitzuak
Zerbitzu kontratua Bermibus hiribusa zerbitzua Zerbitzuak
Zerbitzu kontratua Bermeoko eraikin publikoak garbitzeko zerbitzua Zerbitzuak
Enkantea Santa Eufemia azokako taloen txosna Kultura
Zerbitzu kontratua Udaleko telekomunikazio zerbitzua Zerbitzuak
Zerbitzu kontratua Formaziorako aholkularitza, prospekzioa eta proiektu estrategikoak burutzeko zerbitzua kontratatzea da Merkataritza, Turismo eta Sustapena
Zerbitzu Kontratua "Geurie be bai" egitasmoa. Zerbitzu kontratua esleitzea. Euskera saila
Obra kontratua Aritzatxu hondartzarako bidearen konponketa Zerbitzuak
Obra kontratua Arriboleta kalarako bidearen konponketa Zerbitzuak
Zerbitzu kontratua Bermeoko Udalaren eta bere erakunde autonomoen eta enpresa publikoen aholkularitza eta defentsa juridikoa edozein auzitan eramateko zerbitzu kontratua Idazkaritza
Hornidura, zerbitzu eta obretako kontratu misto Bermeoko Udaleko herri-argiteria instalazioen energia-zerbitzuak, mantenu eta berme osoarekin Zerbitzuak
Administratibo berezia Bermeoko Nestor Basterretxea Aretoaren kudeaketa integrala egitea Kultura saila
Hornidura kontratua Udaltzaingoaren ibilgailua renting bidez hornitzeko kontratua esleitzea Erosketa zerbitzua
Obra kontratua Udaleko telekomunikazioak hobetzeko sarearen eraiketzea Zerbitzuak
Zerbitzu kontratua Almika zelaiko komuna, Tala, Erreten, Erribera eta Txirritxa kaleko komun automatikoak, Kurtzio-Zarragoitxiko igogailua eta udal azokako garajeen garbitasun zerbitzua emotea kontratua Zerbitzu Saila
Zerbitzu kontratua Aritzatxuko kantinea Urigintza saila
Zerbitzu kontratua Talako kantinaren zerbitzua ematea Urigintza saila
Zerbitzu kontratua Aritzatxu hondartzarako sarrerean izozki postua jartzeko oinarriak Zerbitzu Saila
Enkante Publikoa Azoka azpiko Udal aparkalekuen salmentarako Enkante Publikoa Idazkaritza
Zerbitzu kontratua Bermeoko Udalaren eta bere erakunde autonomoen eta enpresa publikoen aholkularitza eta defentsa juridikoa edozein auzitan eramateko zerbitzu kontratua Idazkaritza
Zerbitzu Kontratua "Geurie be bai" egitasmoa. Zerbitzu kontratua esleitzea. Euskera saila
Zerbitzu Kontratua Udaletxea barriztatzeko obra Urigintza
Zerbitzu kontratua Berbalagun egitasmoa. Zerbitzu kontratua esleitzea. Euskera Saila
Zerbitzu kontratua Bermeoko Udaleko asistentzia informatikoa eskaintzeko zerbitzu kontratuaren esleipena ATB saila
Zerbitzu kontratua Bermeoko Udaleko, bere organismo autonomoetako eta Berualako lanpostuen analisia, deskribapenen gaurkotzea eta balorazioa egiteko zerbitzu kontratua Alkatetza
Zerbitzu kontratua Bermeoko Udaleko erretransmisioak egiteko eta tokiko telebista izan daiten eusrazko telebista Idazkaritza
Zerbitzu kontratua Bermeoko irisgarritasun plana egiteko zerbitzu kontratua Urigintza, Obra eta Ingurumen Saila
Zerbitzu kontratua Bermeon animalien batze eta zaintze zerbitzuaren baldintza-agiriak onartzea eta deialdia zabaltzea Zerbitzu Saila
Zerbitzu kontratua Aritzatxu hondartzarako sarreran izozki postua Zerbitzu Saila
Zerbitzu kontratua Erriberako kantina ustiatzeko kontratua Zerbitzu Saila
Zerbitzu kontratua Udaleko hobakuntza prozesuan aholkularitzea eskaintzeko eta jarraipen lanak egiteko zerbitzu kontratuaren baldintzak onartzea eta esleitzea Antolakuntza eta Teknologi Barriak Saila
Zerbitzu kontratua Bolumen handiko hondakinen bilketarako zerbitzu kontratuaren baldintza-agiriak onartzea eta deialdia zabaltzea. Urigintza, Obra eta Ingurumen Saila
Enkante publikoa Enkante publikoa, Bermeoko 21.2 exekuzino unidadeko udal jabetzeko partzela baten salmentarako Urigintza, Obra eta Ingurumen Saila
Zerbitzu kontratua Bermeoko alde zaharreko sarbide sistema eta zeharbideko semaforoen mantenu zerbitzua. Zerbitzu Saila
Zerbitzu kontratua Bermibus zerbitzuaren baldintza-agiriak onartzea eta deialdia zabaltzea Erosketa zerbitzua
Zerbitzu kontratua Valora Europar Egitasmoaren Kudeaketa zerbitzua Merkataritza, Turismo eta Sustapena
Hornidura kontratua Udaltzaingoaren ibilgailua renting bidez hornitzeko kontratua esleitzea Erosketa zerbitzua
Hornidura kontratua Kontsumigarri informatikoen hornidurarako kontratua esleitzea Erosketa zerbitzua
Zerbitzu kontratua Udaletxea barriztatzeko proiektuen erredakzino eta obrearen zuzendaritza teknikoaren zerbitzu kontratuaren jarraipena onartzea eta sinatzea Urigintza, Obra eta Ingurumen Saila
Zerbitzu kontratua Geurien Be Bai egitasmoa 2014. urtean kudeatzeko zerbitzua kontratatzeko baldintza-agiriak onartzea eta deialdia zabaltzea Euskera Saila
Hornidura kontratua Bermeoko Udaleko irudi korporatibodun paper hornidura kontratua esleitzea Erosketa zerbitzua
Zerbitzu kontratua Web zerbitzariaren eguneraketea Erosketa zerbitzua
Zerbitzu kontratua Bermeoko Udaleko iragarkiak egunkarietan eta irratietan argitaratzeko bitartekari zerbitzua kontratatzea Erosketa zerbitzua
Hornidura kontratua Kale garbiketarako produktuaren hornidura gastua onartzea eta xedatzea, eta kontratua esleitzea Erosketa zerbitzua
Zerbitzu kontratua Osasun zaintza eta higiene industriala espezialidadeak kontratatzeko espedientea hastea. baldintza-agiriak onartzea eta deialdia zabaltzea Erosketa zerbitzua
Zerbitzu kontratua Bermeoko Udaleko suteei eta lapurretei aurre egiteko baliabideen mantenimentu zerbitzua esleitzea Erosketa zerbitzua
Zerbitzu kontratua Berh@z bulegoko ticket sistemaren mantenimentu kontratua 2014. urterako esleitzea. Erosketa zerbitzua
Zerbitzu kontratua Gune berdeen garbiketarako zerbitzu kontratua esleitzea Zerbitzu Saila
Zerbitzu kontratua Berrerabilpen edukiontzien bilketa zerbitzu kontratua esleitzea Urigintza, Obra eta Ingurumen Saila
Zerbitzu kontratua Etxeetako olioa batzeko zerbitzua kontratatzea Urigintza, Obra eta Ingurumen Saila
Zerbitzu kontratua Intxausti kaleko eta Berh@z bulegoko SAI ekipoen mantenimentu kontratua esleitzea. Erosketa zerbitzua
Obra kontratua Lanbide Hastapeneko komunaren egokitzapen obrak esleitzea Urigintza,Obra eta Ingurumen Saila
Zerbitzu kontratua Plan Orokorrean etenda geratu zan 25.3 exekuzino unidadea aztertzeko zerbitzu kontratua esleitzea Urigntza, Obra eta Ingurumen Saila
Zerbitzu kontratua UNI enpreseagaz kontratua luzatzea Erosketa zerbitzua
Obra kontratua Zubi Ganeko eskailerearen konponketearen aurrekontua onartzea eta esleitzea Urigintza, Obra eta Ingurumen Saila
Zerbitzu kontratua Plan Orokorrean etenda geratu zan 11.1 area aztertzeko zerbitzu kontratua esleitzea Urigintza, Obra eta Ingurumen Saila
Hornidura kontratua Kontsumigarri informatikoen hornidurarako baldintza-agiriak onartzea eta deialdia zabaltzea Erosketa Zerbitzua
Zerbitzu kontratua Rezikleta s. coop. enpreseagaz bolumen handikoen bilketa zerbitzuaren kontratua urtebetez luzatzea Urigintza, Obra eta Ingurumen Saila
Administrazio emakidea Nestor Basterretxea aretoa ustiatzeko administrazino emakidea Kultura eta Hezkuntza Saila
Zerbitzu kontratua Bermeoko Udalak aseguru pribatuen bitartekaritza eta kontratazino zerbitzuak lehiaketa edegi bidez kontratatzea Erosketa Zerbitzua
Zerbitzu kontratua Bermeoko udalerako zerbitzu kontratua sute eta lapurretaren aurkako sistemen mantenimendua Erosketa Zerbitzua
Zerbitzu kontratua Sute eta lapurreta sistemen mantenimenturako zerbitzu kontratua lehiaketa bidez. gastua eta pleguak onartzea eta deialdia zabaltzea Arriskuei aurre hartzeko zerbitzua
Zerbitzu kontratua Bermeoko udaletxea barriztatzeko proiektu basikoa, exekuzino proiektua eta dokumentazino osagarria idaztea eta obrearen zuzendaritza teknikoa esleitzeko baldintza agiriak onartzea eta deialdia kaleratzea Urigintza, Obra eta Ingumen Saila
Zerbitzu kontratua Gaztelugatxeko San Juaneko bide sarreran izozki postuak jartzeko oinarriak Zerbitzu Saila
Zerbitzu kontratua Aritzatxu hondartzarako sarrerean izozki postua jartzeko oinarriak Zerbitzu Saila
Zerbitzu kontratua Eskualdeko enplegu planeko “Ingurumeneko peoiak gaitzeko” ikastaroa emoteko enpresea kontratatzea. Mertakaritza, Sustapen eta Turismo
Zerbitzu kontratua Udal azokako merkataritza diagnostikoaren ikerketea egiteko enpresea esleitzea. Merkataritza, Sustapen eta Turismo
Zerbitzu kontratua Eskualdeko Enplegu Planeko “Eraikinen Birgaitzeko kudeaketa” ikastaroa emoteko enpresea kontratatzea Merkataritza, Sustapen eta Turismo
Zerbitzu kontratua Eskualdeko enplegu planeko "enpresa simulatua" ikastaroa kontratatzeko enpresearen esleipena Merkataritza, Sustapen eta Turismo
Zerbitzu kontratua Eskualdeko enplegu planeko "Kalitate, ingurumen eta laneko osasun sistemetako zuzendarien prestakuntzarako programa" ikastaroa kontratazeko esleipena Merkataritza, Sustapen eta Turismo
Obra kontratua Jose Done eraikinaren estalkiaren konponketa Zerbitzu Saila
Zerbitzu kontratua Ur analisiak egitea Zerbitzu Saila
Zerbitzu kontratua Eskualdeko enplegu plana garatzeko eta dinamizatzeko kontratua esleitzea Merkataritza, Sustapen eta Turismo
Zerbitzu kontratua Udalaren obretako segurtasun eta osasun arloko laguntza teknikoa emoteko zerbitzua esleitzea Lan arrisku eta Segurtasuna
Zerbitzu kontratua Bermeoko komun publikoen (Lamera, Almika, Tala, Txirritxa, Erribera eta Erreten), Kurtzio-Zarragoitxiko igogailuaren eta udal azokako garajeen garbitasuna. Zerbitzu Saila
Zerbitzu kontratua Paper eta kartoien bilketarako zerbitzua Urigintza, Obra eta Ingurumen Saila
Zerbitzu kontratua Bermeoko Udalari, bere Erakunde Autonomoei, Berualari eta Bake Epaitegiri udalerriz kanpoko posta zerbitzua emotea Idazkaritza
Zerbitzu kontratua Udal eraikuntzen garbiketa (Gizarte eta Kultura Etxea, Nestor Basterretxea Aretoa, Jose Antonio Egia Musika Eskola) Zerbitzu Saila
Zerbitzu kontratua Bermeoko Udaleku irekiak 2012 zerbitzu emoteko kontratua esleitzea. Kultura Saila
Zerbitzu kontratua Komun publiko, kurtzioko igogailu eta azokako garajeen garbiketa Zerbitzu Saila
Obra kontratua Udal azokako instalazinoen barrikuntza obrak Urigintza, Obra eta Ingurumen Saila
Zerbitzu kontratua Aritzatxuko kantinaren zerbitzu emotea Zerbitzu Saila
Zerbitzu kontratua Talako kantinaren zerbitzu emotea Zerbitzu Saila
Zerbitzu kontratua Gazteleku zerbitzua emoteko zerbitzu kontratua esleitzea. Kultura Saila
Zerbitzu kontratua Ludoteka zerbitzua emoteko zerbitzu kontratua esleitzea. Kultura Saila
Enkante publikoa Enkante publikoa, Bermeoko 25.2 eremuaren II orubean Bermeoko Udalak birpartzelatze jarduera baten ondoren jaso beharreko lokal komertzialaren eta 60 garajeen udal eskubidearen salmentarako Urigintza, Obra eta Ingurumen Saila
Zerbitzu kontratua Valora-Europar proiektuaren kudeaketa zerbitzua Behargintza
Zerbitzu kontratua Formaziorako aholkularitza zerbitzuaren kontratazioa Behargintza
Zerbitzu kontratua Bermeoko Udalaren telekomunikazino zerbitzua Zerbitzu Saila
Obra kontratua Aritxatzubidea kalearen urbanizazino obrak Urigintza Saila
Zerbitzu kontratua Informatikari laguntzailearen kontratazinoa Antolakuntza eta Teknologi Barriak
Hornidura kontratua Udaltzaingoaren orriak tolesteko makinea renting bidez aldatzeko kontratua Erosketa Saila
Hornidura kontratua Nestor Basterrtexea aretoan butakak aldatzeko kontratua Erosketa Zerbitzua
Zerbitzu kontratua Udaleku irekiak 2011 Kultura Saila
Obra kontratua Teodoro tar Anasagasti espaloia zabaltzeko obra kontratua Urigintza Saila
Zerbitzu kontratua Bermeoko udalaren, bere menpeko Erakunde Autonomoen eta BERUALAren jakinarazpen eta bandoak banatzeko zerbitzu kontratua Idazkaritza
Zerbitzu kontratua Bermeoko Udalaren, bere menpeko Erakunde Autonomoen eta BERUALAren aholkularitza juridikoa eta edozein auzitan defentsa burutzeko zerbitzua kontratatzea Idazkaritza
Obra kontratua Balentinenetik Zabalenera doan bidea egokitzeko obrea Urigintza Saila
Obra kontratua Demiku bidetik antenara doan bidea egokitzeko obrea Urigintza Saila
Obra kontratua Ander Deuna auzoko bidea egokitzeko obra Urigintza Saila
Obra kontratua Jose Antonio Erauzkin enparantzaren eta Artika bidean jolas gune barriak egiteko obra kontratua Urigintza Saila
Obra kontratua Azokako zoladurea aldatzeko kontratua Urigintza Saila
Hornidura Kontratua Udaltzaingoaren lur orotarako ibilgailuaren hornidura renting Erosketak
Hornidura Kontratua Garbiketa produktuak hornitzea Erosketak
Zerbitzu kontratua Gazte ekimenak sustatzeko zerbitzu Kultura eta Hezkuntza Saila
Obra kontratua Zubiaur tar Kepa Eskilarak konpontzeko obrak Urigintza Saila
Zerbitzu Kontratua Bermeoko Udalak egunkarietan eta irratietan argitaratu beharreko iragarkiak, publizitate enpresa baten bitartez argitaratzeko kontratua Erosketak
Hornidura Kontratua Udal bulegoetarako fotokopiagailu papera, informatikako kontsumigarriak, eta bulegoetako material kontsumigarrien hornidura Erosketak
Zerbitzu Kontratua BERMEOKO UDALERRIKO MERKATARITZA BIZIBERRITZEKO PLANA GAUZATZEA ETA PLANAK BERAK AURREIKUSTEN DAUZAN JARDUERAK GARATZEKO LAGUNTZA TEKNIKOAREN KONTRATUA Merkataritza, Sustapen eta Turismo Saila
Obra kontratua KURTZIO PLAZA ETA ZARRAGOITXI MENDIKO MALDAREN BARRIZTATZEAREN OBRA KONTRATUA ESLEITZEKO DEIALDIA Urigintza Saila
Obra kontratua Lourdesko eskailerak urbanizatzeko obra kontratua Urigintza Saila
Zerbitzu kontratua Kalidadeko ereduen arabera Udalaren funtzionamendua hobetzekozerbitzu kontratua Antolakuntza eta Teknologi Barriak
Obra kontratua ZARRAGOITXIKO ARGITERIA BARRIZTETAKO OBRA KONTRATUA Zerbitzu Saila
Hornidura kontratua ERRENTA SAILEKO TOLESGAILUA ALDATZEKO PROZEDURA NEGOZIATUA Erosketa Zerbitzua
Obra kontratua 7.3 Exekuzino unidadean aparkalekuak Urigintza Saila
Zerbitzu kontratua Bermeoko Udaleku irekiak 2010 zerbitzua Kultura, Gazteria eta Hezkuntza Saila
Zerbitzu kontratua Artika Bidea egokitzeko azterketaren idazketa lanak Urigintza Saila
Zerbitzu kontratua Zubiaur tar Kepa kaleko eskilarak konpontzeko proiektuaren idazketa lanak Urigintza Saila
Obra kontratua Dolariaga kalea barriztatzeko obren II. fasea. Urigintza Saila
Zerbitzu kontratua Bolumen Handiko Etxe hondakinak biltzeko eta Gernikako Transferentzi Zentroraino garraiatzeko zerbitzua Urigintza Saila
Hornidura kontratua TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) sistema baten eskuratze, ezartze eta kudeaketa Idazkaritza
Obra kontratua Almikeko Bidea egokitzeko obrak egitea Urigintza Saila
Obra kontratua BERMEOKO AUZO-GUNEETARAKO UR HORNIDUREA ALMIKAKO UETE-TIK (IV. FASEA) Urigintza Saila
Obra kontratua ITXAS-GANE FUTBOL ZELAIKO ARGINDAR-SAREA EGOKITZEKO LANAK Urigintza Saila
Obra Kontratua ARRAUN ALKARTEKO ARGINDAR-SAREA EGOKITZEKO LANAK Urigintza Saila
Obra kontratua GOIKO PLAZAKO KIOSKOA BARRIZTETAKO LANAK Urigintza Saila
Obra kontratua 20.3 EXEKUZINO UNIDADETIK INDUSTRIALDE BARRIRA SARRERA EGITEKO PROIEKTUAREN 2. FASEA Urigintza Saila
Zerbitzu kontratua GAZTELEKU ZERBITZUA EMOTEKO Kultura Saila
Zerbitzu kontratua LUDOTEKA ZERBITZUA EMOTEKO Kultura Saila
Zerbitzu Kontratua “LAGUNTZA PSIKOSOZIALA, ERLAZIOZKO ARRETA ETA KOMUNIKAZIO-ARRETA ERAKUNDEETAN” FORMAKUNTZA IKASTAROA Idazkaritza
Zerbitzu kontratua MUSIKA ESKOLAKO GARBITASUN ZERBITZUA Zerbitzu Saila
Zerbitzu kontratua ALMIKA ZELAIKO KOMUNA, TALA, ERRETEN ETA TXIRRITXA KALEKO KOMUN AUTOMATIKOAK, KURTZIO-ZARRAGOITXIKO IGOGAILUA ETA UDAL AZOKAKO GARAJEEN GARBITASUN ZERBITZUA Zerbitzu Saila
Zerbitzu Kontratua NESTOR BASTERRETXEA ARETOKO GARBITASUN ZERBITZUA Zerbitzu Saila
Zerbitzu Publikoaren Emakida Kontratua Bermeoko hiribusaren (Bermibusa) zerbitzu publikoaren kudeaketa burutzea Idazkaritza
Zerbitzu Kontratua “INTERBENTZIOA ERAKUNDE SOZIO-SANITARIOAN” PRESTAKUNTZA IKASTAROA EMOTEKO ZERBITZU KONTRATUA Idazkaritza
Zerbitzu Kontratua Osasun Zaintza eta Higiene Industriala espezialitateak kontratatzea Erosketa Zerbitzua
Zerbitzu Kontratua Autoenplegu Zerbitzua kontratatzea Behargintza
Zerbitzu Kontratua "Interbentzino erakundeetako higiene eta Osasun arretan" formakuntza ikastaroa Idazkaritza
Zerbitzu kontratua Bizkaiko Arrain kontserba interpretazino gunerako proiektuaren edukinen eta erakusketaren proposamena garatzea: Ideia Lehiaketa Idazkaritza
Hornidura kontratua Kontratu honen xedea BI (2) ERRAZMAKINA-XURGATZAILE –ren hornidura Erosketak
Zerbitzu kontratua Ur zerbitzuko abonaduen kontagailuak irakurtzeko zerbitzua. Erosketak
Zerbitzu kontratua Bermeoko Udalak 2010erako Aseguru Pribatuen kontratuak kudeatzeko bitartekaritza eta aholkularitza zerbitzuak kontratetea Erosketak
Zerbitzu kontratua ZARRAGOITXI INGURUA HOBETZEKO URBANIZAZINO OBRAK EGITEKO PROIEKTUAREN IDAZKETA LANAK Urigintza Saila
Zerbitzu kontratua ZAHARREN EGOITZETAKO INTERBENTZINO EKINTZETAN LAGUNTZA” PRESTAKUNTZA IKASTAROA EMOTEKO ZERBITZU KONTRATUA Idazkaritza
Obra kontratua Ibilbide ekologikoak egokitzu eta zabaltzea. Urigintza, Obra eta Ingurumen Saila
Hornidura kontratua Fotokopiagailuen hornidura 2009 Erosketa Zerbitzua
Hornidura kontratua Udaltzaingoaren ibilgailua renting bidez Erosketa Zerbitzua
Obra kontratua Lamerako parkean jolas gune barri bat eraikitzea Urigintza Saila
Zerbitzu Kontratua BOLUMEN HANDIKO HONDAKINEN BILKETA ZERBITZUA Ingurumen Saila
Obra kontratua Lamerako zoladura berregitea, II. fasea eta kiosko barri bat eraikitzea Urigintza, Obra eta Ingurumen Saila
Hornidura Kontratua INFORMAZINO-PANELAK EROSTEKO KONTRATUA Antolakuntza eta Teknologi Barriak
Zerbitzu kontratua Bermeoko udalerriko lorategi, gune berde eta zuhaitzen mantenuko asistentzi teknikoa eta gune barrien sortze lanak Zerbitzu Saila
Zerbitzu kontratua “OBRA ZIBILEKO PEOIA” ikastaroa emoteko zerbitzu kontratua Behargintza
Obra Kontratua 2009-KO BASERRIETAKO BIDEEN EGOKITZEA (LURDEIA, URKIZARRE ETA ARENETIK BEITXIRA) Urigintza Saila
Zerbitzu Kontratua UDALEKU IREKIAK 09 ZERBITZUA EMOTEKO KONTRATUA Kultura, Hezkuntza eta Gazteria Saila
Obra Kontratua Areilza lokaleko garbiketa zerbitzuko aldakelak egokitzea Urigintza Saila
Obra Kontratua Ander Deuna kaleko aparkalekuak Urigintza Saila
Obra kontratua 20.3 exekuzino unidadetik industrialde barrira sarrera, 1.fasea Urigintza Saila
Zerbitzu Kontratua Bermeoko Udalaren eta honen Erakunde Autonomoen kultur nahiz beste motatako ekintzetan laguntza lanak emoteko zerbitzua emotea da. Kultura, Hekuntza eta Gazteria Saila
Obra Kontratua Udal Liburutegiko teilatua barriztatzea Urigintza Saila
Obra kontratua Landabaso biltegiko teilatua barriztatzea Urigintza Saila
Obra kontratua ITXAS-GANE FUTBOL ZELAIKO argiteriaren obra Urigintza Saila
Obra kontrattua Hainbat eraikinetako argindar-sareak araudira egokitzeko obra Urigintza Saila
Obra kontratua Artike Enparantza barriztatzea Urigintza Saila
Obra kontratua Dolariaga kalea barriztatzea Urigintza Saila
Obra kontratua Teodoro tar Anasagasti kaleko aparkalekua Urigintza Saila
Hornidura kontratua Errazmakina baten hornidura Zerbitzu Saila
Obra kontratua Talako Andra Mari auzoko argiak Zerbitzu Saila
Obra kontratua Hilerriko teilatua Zerbitzu Saila
Obra kontratua Ur hornidura ETAP de Almika (Fase III) Zerbitzu Saila
Zerbitzu kontratua Hileroko kultura, jai eta kirol egitaraua inprimatzeko/argitaratzeko kontratua Kultura, Hezkuntza eta Gazteria Saila
Zerbitzu kontratua Bermeoko Udaleko eraikin guztietan dauden suteei eta lapurretei aurre egiteko sistemen eraginkortasuna bermatzea da, beharrezko diren mantentze, errebisio, konponketa eta hornidurak eginez. Erosketa Zerbitzua
Obra kontratua ARRESKUENAGA kalea barriztatzeko obra kontratua Urigintza Saila
Obra kontratua BIDEBARRIETA KALEA 17-KO eraikena eraisteko obra kontratua Urigintza Saila
Hornidura kontratua Udal bulegoetarako fotokopiagailu papera, informatikako kontsumigarriak, eta bulegoetako material kontsumigarrien hornidura Erosketa Zerbitzua
Hornidura kontratua ROS ROCA CITY CAT 2020XL marka eta modeluko errazmakina bat (1)en hornidura, FINANTZA-ERRENTAMENDU edo RENTING sistema bidez Erosketa Zerbitzua
Hornidura Kontratua Goi presinoko ur-garbigailu baten hornidurea Erosketa Zerbitzua
Zerbitzu Kontratua Nestor Basterretxea aretoaren ustiapen zinematografikoa gauzatzea Bermeoko Udalaren zuzendaritzapean. Kultura, Hezkuntza eta Gazteria Saila
Zerbitzu kontratua Datu Pertsonalen Babeserako araudiaren betekizunen eta Eudeleko Jardunbide Egokien Eskuliburuaren edukinen betepenerako, aholkularitza, formazioa eta ikuskaritza lanak burutzeko zerbitzu kontratua Antolakuntza eta Teknologi Barriak Saila
Zerbitzu kontratua Udal liburutegiak umeen irakurteko zaletasuna bultzatzeko kanpainea Kultura, Hezkuntza eta Gazteria Saila
Zerbitzu kontratua Haur Eskolan (Casa del Niño) jolas gunea ipintea Zerbitzu Saila
Obra kontratua Arene auzoko Muskirretzu baserriko bidean harri-lubeta bat ipinteko Urigintza Saila
Zerbitzu kontratua Udaltzaingoaren egoitza berriaren proiektua Urigintza Saila
Zerbitzu kontratua Lamera parkean kiosko barri bat eraikitzeko proiektua eta obrako Zuzendaritza Fakultatiboa. Urigintza Saila
Zerbitzu kontratua Bermeoko Udalak egunkarietan eta irratietan argitaratu behar dauzan iragarkiak argitaratzea Erosketa Zerbitzua
Obra kontratua Matxitxako bidetik lLandabaso baserrira eta Faroko bidetik Erdikoetxe baserrira doazen bideen konponketa lanak Urigintza Saila
Zerbitzu kontratua Gazte ekimenak sustatzeko zerbitzua emotea Kultura, Gazteria eta Hezkuntza Saila
Obra kontratua Arene auzoko MUSKIRRETZU baserriko bidean harri-lubeta bar ipintea Urigintza Saila
Obra kontratua Alde Zaharreko kaleen konponketa Urigintza Saila
Zerbitzu kontratua Geurien be bai egitasmoa kudeatzea Euskera Saila
Obra kontratua Auzo Bideak garbitzeko lanak Urigintza, Obra eta Ingurumen Saila
Zerbitzu kontratua Kalidadeko eremuen inguruko exekuzino eta aholkularitzea eskaintzea Antolakuntza eta Teknologi Barriak
Obra kontratua Lamerako zoladura berregitea Urigintza, Obra eta Ingurumen Saila
Hornidura kontratua Bermeoko Udal kiroldegiko teilatuan 15 Kw-ko instalazio fotoboltaikoa hornitzea eta instalatzea Urigintza, Obra eta Ingurumen Saila
Obra kontratua Arkitektura-oztopoak kentzea irisgarritasuna sustatzeko Zerbitzu Saila
Obra kontratua Mikel Deuna Auzoko bidea konpontzeko lanak Urigintza, Obra eta Ingurumen Saila
Obra kontratua Tribiseko errotatik Mañura doan bidea konpontzeko lanak Urigintza, Obra eta Ingurumen Saila
Obra kontratua Demiku Auzoko lanak Uirigntza, Obra eta Ingurumen Saila
Obra kontratua Santakruzeko bidea konpontzeko lanak Urigintza, Obra eta Ingurumen Saila
Zerbitzu kontratua Papera eta kartoia biltzeko kontratua Urigintza, Obra eta Ingurumen Saila
Zerbitzu kontratua Informatikari laguntzaile baten zerbitzuak jasotzea Antolakuntza eta Teknologi Barriak
Zerbitzu Kontratua Udaleku irekien zerbitzua emoteko kontratua Kultura, Hezkuntza eta Sustapen Saila
Obra Kontratua Itxas-Ganeko aldagelak egokitzea Urigintza, Obra eta Ingurumen Saila

Egungoak

Bermeoko Udala

010 (94 617 91 00)
Arana eta Goiri tar Sabinen
enparantza z/g
48370 Bermeo - Bizkaia
antolakuntza@bermeo.eus

bikain ziurtagiria WAI-AA WCAG 1.0