Tramiteak

Tramitea

Isunari buruzko informazino tramitea/ TrĂ¡mite informativo de multa On-line tramiteaAurrez - aurreko tramiteaEmail bidezko tramiteaHitzordua

Xedea:

Jarritako isun bati buruz informazioa eskatzea litzateke, tramite honen xedea, horri buruz interesdunak dakienaren berri ere eskeinita

Nori zuzendutako tramitea da?

Isun baten aurka deskargu orria aurkeztu baino lehen informazioa eduki nahi duen edozeini

Noiz aurkeztu behar da eskaera?:

Isunaren jakinarazpena jaso eta bertan adierazten dan borondatezko ordainketa epea amaitu baino lehen

Zein da tramite honen erantzulea?

Udaltzaingoa

Ebazpena

Alkatea

Tramitazio epea:

Gehienez hilabete

Isiltasun administratiboa:

Ezezlea

Datuak berraztertuta: 2020ko urtarrila  Datuak berraztertzeko datea: 2021ko otsaila

Tramitazio bideak

On-line

Aurrez - aurrekoa

Berhaz bulegoan: Astelehena, eguaztena eta barikua: 08:00-15:15

Martitzen eta eguenetan: 08:00- 14:00                                          

                                          16:00- 18:00

Udan: Goizez: 08:00 - 14:30

Udan arratsaldeetan itxita

eMaila

Dokumentazinoa antolakuntza@bermeo.eus helbidean aurkeztuta, berehala sarrerea emon eta Udaltzaingoara bidaltzen da.

Hitzordua

Gai honen inguruan pertsona arduradunagaz hitz egiteko HITZORDUA ESKATU DAIKEZU tramite honen erantzulearekin (Buruzagitza) MARTITZENA 11:00-12:00etara

IN-206 Isunari buruzko informazinoa

IN- 206 Información sobre multa

Zure datu pertsonalen kudeaketea, berme guztiekin egin daiten, abenduaren 13ko 15/1999 Datu Pertrsonalen Babeserako Lege Organikoan ezarritakoa jarraitzen da eta lege hau garatzen daben gainerako arauak.

Zure eskarian adierazten dituzun datu pertsonalen tratamendua ezagutu daizun, zein fitxategitan sartzen dan jakin daizun eta horren inguruko informazino guztia eduki daizun, guztiak eskaintzen deutsuguz:

 

FITXATEGIAREN IZENA: UDALTZAINGOA

FITXATEGIAREN HELBURUA ETA ERABILERAK:

Argiketak eta salaketak kontrolatzeko eta kudeatzeko agiri anitz, batez ere, paperean egindakoak.

DATUAK JASOTZEKO PROZEDURA:Aurrez aurre, eskabide eta formulario bidez

LAGAPENAK: Ez da lagapenik aurreikusi.

TRATAMENDU-SISTEMA: Mistoa.

FITXATEGIAREN ORGANO-ARDURADUNA: Alkatea

SARTZEKO, ZUZENTZEKO, INDARGABETZEKO ETA AURKA EGITEKO ESKUBIDEAK NON GAUZATU: Bermeoko Udalaren Berhaz Bulegoan, Ertzilla 6-8 zein on-line (tramitea hasi)

SEGURTASUN NEURRIAK:Maila altua

PUBLIKAZINO DATA: BAOean 2009-11-12, zk.: 217

DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOKO ERREGISTROAN DUEN ERREFERENTZIA ZK.: 2100180018

 "Datu Pertsonalen Babesaren Arloko Jardunbide Egokien Eskuliburua Euskal Autonomia Erkidegoko Toki-erakundeetarako" kontsultatu daikezu honako helbideetan: www.eudel.net eta www.avpd.es

Jarri daitekeen administraio helegitea birjartze-helegitea izango da, ebazten duen organoaren aurrean (Alkatea, Osoko Bilkura edota Tokiko Gobernu Batzarra), hautaketa prozesuetako epaimahai edo Patronatuetako Lehendakari eragileen edo Zuzendaritza Batzordeen ebazpenen aurka izan ezik, horreeri jagoken administrazio helegitea gorajotze-helegitea izango dalarik, organu horreen edota Osoko Bilkuraren aurrean tartekatu beharrekoa

Tramite zerrenda