Tramiteak

Tramitea

Argitalpenak/ Publicaciones Aurrez - aurreko tramiteaTelefono bidezko tramiteaEmail bidezko tramitea

Xedea: Herritarrek udalak diruz lagundutako edo argitaratutako produktuak eskuratzea da izapide honen helburua

Nori zuzendutako tramitea da?

Edozein interesdunari

Zein da tramite honen erantzulea?

Antolakuntza eta Teknologi barriak Saila

Ebazpena

Alkatea

Noiz aurkeztu behar da eskaera?:

Ez dago epe murrizketarik

Aurkeztu beharreko dokumentazinoa:

Ez dago ezer aurkeztu beharrik

Tramitazio epea:

Berehala

Administrazio-isiltasunaren eragina:

Ez da aplikagarria

Ordaindu beharrekoa: Argitalpen bakoitzaren kasuan ebatzitako kopurua

Konpromisoa: Berhaz-en beti ale bat gitxienez eskuragai egongo da.

Datuak berraztertuta: 2020ko urtarrila  Datuak berraztertzeko datea: 2021ko otsaila

Tramitazio bideak

Aurrez - aurrekoa

Berhaz bulegoan: Astelehena, eguaztena eta barikua: 08:00-15:15

Martitzen eta eguenetan: 08:00- 14:00                                          

                                          16:00- 18:00

Udan: 08:00 - 14:30

arratsaldeetan itxita

Alea erreserbatu nahi ezkero, hurrengo dokumentua erabili daikezu:

Telefonoa

010 zerbitzuaren bidez. Bermiotik kanpo 946179100.

Berhaz bulegoan: Astelehena, eguaztena eta barikua: 08:00-15:15

Martitzen eta eguenetan: 08:00- 14:00                                          

                                          16:00- 18:00

Udan: 08:00 - 14:30

arratsaldeetan itxita

Egiten dan argitalpen eskaria, bialtzerakoan mezulari bidez bialdu eta ordainketa burutuko da.

eMaila

Udalak mail bidez ere jasotako idatziak bideratzen dauz, horretarako zure eskaria antolakuntza@bermeo.eus helbidera bialdu behar dozu, agiri normalizatua izenpeturik eta beharrezko gainerako dokumentuekin (halan bajagoko).

Erreserba egin eta Berhazetik igaro daiteke interesduna, edo egiten dan argitalpen eskaria, mezulari bidez bialdu eta ordainketa burutuko da.

Zure datu pertsonalen kudeaketea, berme guztiekin egin daiten, abenduaren 13ko 15/1999 Datu Pertrsonalen Babeserako Lege Organikoan ezarritakoa jarraitzen da eta lege hau garatzen daben gainerako arauak.

Zure eskarian adierazten dituzun datu pertsonalen tratamendua ezagutu daizun, zein fitxategitan sartzen dan jakin daizun eta horren inguruko informazino guztia eduki daizun, datu guztiak eskaintzen deutsuguz:

FITXATEGIAREN IZENA: SARRERA ETA URTEERA ERREGISTROA

FITXATEGIAREN HELBURUA ETA ERABILERAK: Bermeoko Udalean sartzen edo irteten diren agirien, Idazkaritzako agirien (dekretuak, erabakiak) eta beste espediente batzuen sarrera eta irteera erregistroko aplikazio guztiak.

 DATUAK JASOTZEKO PROZEDURA: Eskabide eta beste formulario mota batzuen bidez interesdunek emandako datuak.

LAGAPENAK: Ez da lagapenik aurreikusi

TRATAMENDU-SISTEMA: Mistoa.

FITXATEGIAREN ORGANO-ARDURADUNA: Alkatea

SARTZEKO, ZUZENTZEKO, INDARGABETZEKO ETA AURKA EGITEKO ESKUBIDEAK NON GAUZATU: Bermeoko Udalaren Berhaz Bulegoan, Ertzilla 6-8 zein on-line (tramitea hasi)

SEGURTASUN NEURRIAK:Maila altua

PUBLIKAZINO DATA: BAOean 2009-11-12, zk.: 217

DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOKO ERREGISTROAN DUEN ERREFERENTZIA ZK.: 2100180032

Jarri daitekeen administrazino helegitea berraztertze-helegitea izango da, ebazten dauen organoaren aurrean (Alkatea, Osoko Bilkura edota Tokiko Gobernu Batzarra), hautaketa prozesuetako epaimahai edo Patronatuetako Lehendakari eragileen edo Zuzendaritza Batzordeen ebazpenen aurka izan ezik. Horreei jagoken administrazino helegitea gorajotze-helegitea izango da, organu horreen edota Osoko Bilkuraren aurrean tartekatu beharrekoa.

Tramite zerrenda