Tramiteak

Tramitea

Sastarren titularidade aldaketa eskaria/ Solicitud de cambio de titularidad de basuras On-line tramiteaAurrez - aurreko tramiteaHitzordua

Xedea:

Sastar batzeko zerbitzuaren abonadua aldatzea da izapide honen xedea.

Nori zuzendutako tramitea da?

Titulartasuna aldatu nahi dauan  edozein zergadunei.

Zein da tramite honen erantzulea?

Ekonomia eta Ogasun Saila

Ebazpena

Alkatea

Noiz aurkeztu behar da eskaera?:

Ez dago epe murrizketarik

Tramitazio epea:

Berehala

Administrazio-isiltasunaren eragina:

Baiezlea

Udal konpromisoa:

Ekintza bakarrean eta berehala aldaketa eginda gelditzea.

Ordaindu beharreko tasa:

Titularidade aldaketako tramitea dohainekoa da. Satar batze zerbitzuaren titular gisa jarritakoak bestalde hiruhilabetero honako tasa ordainduko dau bere ezaugarrien arabera:

Hiruhileko kuota finko bat izango da tasa kuotea, higiezinaren erabilerearen eta bertan egiten diran jardueren arabera, honako epigrafe honeei jarraituta:


1-Epigrafea: Etxebizitzak
    1.1 Etxebizitzak: 20,30 €
2-Epigrafea: ostatuak:
    2.1-10 persona baino gitxiago: 57,25 €
    2.2-10 persona edo gehiago: 72,94 €
3-Epigrafea: Ikastetxeak:
    3.1-Ikastetxeak, Casa del Niño, Lanbide Heziketako Zentroa eta Institutua: 84,41 €
    3.2-Akademiak (edozein motatakoak) eta haurtzaindegiak: 79,31 €
4-Epigrafea: Edertasun-jarduerak:
    4.1 Edertze aretoak, gimnasioak, ule-apaindegiak, bizartegiak eta gorputzarenhobakuntzara zuzendutako beste edozein jarduera: 79,31 €
5-Epigrafea : Mediku kontsultak eta zentroak:
    5.1-Mediku kontsultak: 76.09 €
    5.2-Sorostegiak, mediku zentroak, haginlariak: 95,71 €
    5.3-Anbulatorioa eta Arrantzaleen mutua: 95,71 €

6-Epigrafea: Merkataritza orokorrean:

    6.1-Fruta dendak: 88,94 €
    6.1-200 m2-rainoko supermerkatuak: 156,41 €
    6.3-201 eta 400 m2- rainoko supermerkatuak: 208,90 €
    6.4-401 m2-tik gorako supermerkatuak: 302,21 €
    6.5-Janari dendak, harategiak, arrandegiak: 72,07 €
    6.6-Merkataritzako ganerako aretoak eta kioskoak:
    6.6.1 - 100 m2 tik gorakoak: 81,20 €
    6.6.2 . 100 m2 tik beherokoak: 60,90 €
    6.8- Botikak eta ortopediak: 97,61 €

Datuak berraztertuta: 2020ko urtrrila  Datuak berraztertzeko datea: 2021eko otsaila

Tramitazio bideak

On-line

Aurrez - aurrekoa

Berhaz bulegoan: Astelehena, eguaztena eta barikua: 08:00-15:15

Martitzen eta eguenetan: 08:00- 14:00                                        

                                          16:00- 18:00

Udan: Goizez: 08:00 - 14:30

Udan arratsaldeetan itxita

Hitzordua

Gai honen inguruan pertsona arduradunagaz hitz egiteko HITZORDUA ESKATU DAIKEZU tramite honen erantzulearekin (Errenta ABT) EGUAZTENETAN 10:00-12:00etara

IN-41: Titularidade aldaketarako eskaera orria

IN-209 Banketxeko datuak

Zure datu pertsonalen kudeaketea, berme guztiekin egin daiten, abenduaren 13ko 15/1999 Datu Pertrsonalen Babeserako Lege Organikoan ezarritakoa jarraitzen da eta lege hau garatzen daben gainerako arauak.

Zure eskarian adierazten dituzun datu pertsonalen tratamendua ezagutu daizun, zein fitxategitan sartzen dan jakin daizun eta horren inguruko informazino guztia eduki daizun, datu guztiak eskaintzen deutsuguz:

FITXATEGIAREN IZENA: HIRUGARRENGOAK

FITXATEGIAREN HELBURUA ETA ERABILERAK: Udalerriko zergadun guztiek ordaindu beharreko zerga guztiak kudeatzea eta kontrolatzea.

DATUAK JASOTZEKO PROZEDURA: Aurrez aurrekoa, agiri ofizialak, ordainagiriak, errolda fiskalak edota eskabideak aurkeztuta.

LAGAPENAK: Ez da lagapenik aurreikusi.

TRATAMENDU-SISTEMA: Mistoa.

FITXATEGIAREN ORGANO-ARDURADUNA: Alkatea

SARTZEKO, ZUZENTZEKO, INDARGABETZEKO ETA AURKA EGITEKO ESKUBIDEAK NON GAUZATU: Bermeoko Udalaren Berhaz Bulegoan, Ertzilla 6-8 zein on-line (tramitea hasi)

SEGURTASUN NEURRIAK:Maila ertaina

PUBLIKAZINO DATA: BAOean 2009-11-12, zk.: 217

DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOKO ERREGISTROAN DUEN ERREFERENTZIA ZK.: 2100180012

 "Datu Pertsonalen Babesaren Arloko Jardunbide Egokien Eskuliburua Euskal Autonomia Erkidegoko Toki-erakundeetarako" kontsultatu daikezu honako helbideetan: www.eudel.net eta www.avpd.es

Jarri daitekeen administrazio helegitea birjartze-helegitea izango da, ebazten duen organoaren aurrean (Alkatea, Osoko Bilkura edota Tokiko Gobernu Batzarra), hautaketa prozesuetako epaimahai edo Patronatuetako Lehendakari eragileen edo Zuzendaritza Batzordeen ebazpenen aurka izan ezik, horreeri jagoken administrazio helegitea gorajotze-helegitea izango dalarik, organu horreen edota Osoko Bilkuraren aurrean tartekatu beharrekoa 

Tramite zerrenda