Tramiteak

Tramitea

Dokumentuen itzulpena/ Traducción de documentos On-line tramiteaAurrez - aurreko tramiteaEmail bidezko tramiteaHitzordua

Xedea:

Herritar eta interesdunak udalak igorritako edo bialdutako dokumentu, agiri zein beste edozein idaztiren edukina itzultzea da izapide honen helburua.

Nori zuzendutako tramitea da?

Itzulpena behar dauan edozein herritarri.

Zein da tramite honen erantzulea?

Euskera: Itzulpen Zerbitzua

Ebazpena

Alkatea

Noiz aurkeztu behar da eskaera?:

Beharrizana dagoanean

Tramitazio epea:

Testuaren arabera adierazten da epea

Administrazio-isiltasunaren eragina:

Baiezlea

Konpromisoa:

Testuaren arabera adierazotako epea bete

Tasa ordainketa:

Ez dago

Datuak berraztertuta: 2020ko urtarrila  Datuak berraztertzeko datea: 2021ko otsaila

Tramitazio bideak

On-line

Aurrez - aurrekoa

Berhaz bulegoan: Astelehena, eguaztena eta barikua: 08:00-15:15

Martitzen eta eguenetan: 08:00- 14:00                                          

                                          16:00- 18:00

Udan: Goizez: 08:00 - 14:30

Udan arratsaldeetan itxita

eMaila

Udalak mail bidez ere jasotako idatziak bideratzen dauz, horretarako zure eskaria antolakuntza@bermeo.eus helbidera bialdu behar dozu. Modu honetan egindako eskariak jasotako helbide elektronikora bueltatzen dira, interesdunak beste jakinarazpen bide bat adierazi ezean.

Hitzordua

Gai honen inguruan pertsona arduradunagaz hitz egiteko HITZORDUA ESKATU DAIKEZU tramite honen erantzulearekin ( Euskera teknikaria) EGUNERO 08:00-15:00etara

Zure datu pertsonalen kudeaketea, berme guztiekin egin daiten, abenduaren 13ko 15/1999 Datu Pertrsonalen Babeserako Lege Organikoan ezarritakoa jarraitzen da eta lege hau garatzen daben gainerako arauak.

Zure eskarian adierazten dituzun datu pertsonalen tratamendua ezagutu daizun, zein fitxategitan sartzen dan jakin daizun eta horren inguruko informazino guztia eduki daizun, guztiak eskaintzen deutsuguz:

FITXATEGIAREN IZENA: EUSKARA

FITXATEGIAREN HELBURUA ETA ERABILERAK:

Hizkuntza-normalizazioa eta enpresaburu, elkarte eta ikasleentzako diru-laguntzak kudeatzea.Jaio berrientzako liburu baten argitalpena ere bai.

DATUAK JASOTZEKO PROZEDURA:Aurrez aurrekoa, eskabide, formulario eta abarren bidez.

LAGAPENAK: Ez da lagapenik aurreikusi

TRATAMENDU-SISTEMA: Mistoa.

FITXATEGIAREN ORGANO-ARDURADUNA: Alkatea

SARTZEKO, ZUZENTZEKO, INDARGABETZEKO ETA AURKA EGITEKO ESKUBIDEAK NON GAUZATU: Bermeoko Udalaren Berhaz Bulegoan, Ertzilla 6-8 zein on-line (tramitea hasi)

SEGURTASUN NEURRIAK:Maila altua

PUBLIKAZINO DATA: BAOean 2009-11-12, zk.: 217

DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOKO ERREGISTROAN DUEN ERREFERENTZIA ZK.: 2100180025

Jarri daitekeen administraio helegitea birjartze-helegitea izango da, ebazten duen organoaren aurrean (Alkatea, Osoko bilkura edota Tokiko Gobernu Batzarra), hautaketa prozesuetako epaimahai edo Patronatuetako Lehendakari eragileen edo Zuzendaritza Batzordeen ebazpenen aurka izan ezik, horreeri jagoken administrazio helegitea gorajotze-helegitea izango dalarik, organu horreen edota Osoko Bilkuraren aurrean tartekatu beharrekoa 

Tramite zerrenda