berhaz

KORONABIRUSA

UDALAK ALARMA EGOERAN EMANDAKO URRATSAK/ Las acciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento en el Estado de Alarma.

-2022-03-04 Respuestas a preguntas frecuentes. Medidas específicas de prevención ante el coronavirus

-2022-03-04 Ohiko galderen erantzunak. Prebentzio-neurri espezifikoak koronabirusaren aurrean

-2022-02-14 Respuestas a preguntas frecuentes. Medidas específicas de prevención ante el coronavirus

-2022-02-14 Ohiko galderen erantzunak. Prebentzio-neurri espezifikoak koronabirusaren aurrean

-2022-02-11 Orden de la Consejera de Salud, sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez declarada por el Lehendakari la finalización de la situación de emergencia sanitaria.

-2022-02-11 Agindua. Osasuneko sailburuarena, lehendakariak osasun-larrialdiaren egoera amaitu dela deklaratu ondoren, COVID-19ak eragindako osasun-krisiari aurre egiteko beharrezkoak diren prebentzio-neurriei buruzkoa.

-2022-02-04 Respuestas a preguntas frecuentes. Medidas específicas de prevención ante el coronavirus

-2022-02-04 Ohiko galderen erantzunak. Prebentzio-neurri espezifikoak koronabirusaren aurrean

-2022-01-26 Respuestas a preguntas frecuentes. Medidas específicas de prevención ante el coronavirus

-2022-01-26 Ohiko galderen erantzunak. Prebentzio-neurri espezifikoak koronabirusaren aurrean

- 2022-01-05 Respuestas a preguntas frecuentes. Medidas específicas de prevención ante el coronavirus

- 2022-01-05 Ohiko galderen erantzunak. Prebentzio-neurri espezifikoak koronabirusaren aurrean

- 2021-12-28 Abenduaren 29tik aurrera indarrean dauden neurriak

- Decreto de Lehendakari de 14 de diciembre. BOPV. Nº 249

- Lehendakariaren abenduaren 14ko dekretua. EHAA, 249.zk

2021-12-13 Respuestas a preguntas frecuentes. Medidas específicas de prevención ante el coronavirus

-2021-12-13 Ohiko galderen erantzunak. Prebentzio-neurri espezifikoak koronabirusaren aurrean

-2021-10-07 Respuestas a preguntas frecuentes. Medidas específicas de prevención ante el coronavirus

-2021-10-07 Ohiko galderen erantzunak. Koronabirusari aurre egiteko neurri zehatzak

-2021-10-07 Urriaren 7tik aurrera indarrean dauden neurriak

-2021-09-18 Respuestas a preguntas frecuentes. Medidas específicas de prevención ante el coronavirus

-2021-09-18 Ohiko galderen erantzunak. Koronabirusari aurre egiteko neurri zehatzak

-2021-09-18 Irailaren 18tik aurrera indarrean dauden neurri nagusiak COVID-19aren aurrean

-2021-09-01 Respuestas a preguntas fracuentes. Medidas específicas de prevención ante el coronavirus

-2021-09-01 Ohiko galderen erantzunak. Koronabirusari aurre egiteko neurri zehatzak

-2021-08-31 Irailaren 1etik aurrera indarrean dauden neurri nagusiak COVID-19aren aurrean

-2021-06-19 Respuestas a preguntas frecuentes. Medidas específicas de prevención ante el coronavirus

-2021-06-19 Ohiko galderen erantzunak. Koronabirusari aurre egiteko neurri zehatzak

-2021-06-19 DECRETO 30/2021, de 18 de junio, del Lehendakari, de segunda modificación del Decreto 23/2021, de 7 de mayo, sobre medidas de prevención para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.

-2021-06-19 30/2021 DEKRETUA, ekainaren 18koa, lehendakariarena, zeinaren bidez bigarren aldiz aldatzen baita honako dekretu hau: maiatzaren 7ko 23/2021 Dekretua, lehendakariarena, SARS-CoV-2k eragindako infekzioen hedapena geldiarazteko prebentzio-neurriei buruzkoa

-2021-06-02 Respuestas a preguntas frecuentes. Medidas específicas de prevención ante el coronavirus

-2021-06-02 Ohiko galderen erantzunak. Koronabirusari aurre egiteko neurri zehatzak

-2021-05-09 Principales medidas  en vigor en Euskadi frente a la COVID-19

-2021-05-09 Euskadin indarrean dauden neurri nagusiak, COVID-19aren aurrean

-2021-04-09 Respuestas a preguntas frecuentes. Medidas específicas de prevención ante el coronavirus

-2021-04-09 Ohiko galderen erantzunak. Koronabirusari aurre egiteko neurri zehatzak

- 2021-03-26 Principales medidas  en vigor en Euskadi frente a la COVID-19

- 2021-03-26 Euskadin indarrean dauden neurri nagusiak, COVID-19aren aurrean

-2021-03-10 Respuestas a preguntas frecuentes. Medidas específicas de prevención ante el coronavirus

-2021-03-10 Ohiko galderen erantzunak. Koronabirusari aurre egiteko neurri zehatzak

-2021-02-24 Medidas Covid cuando la tasa de incidencia es inferior o igual a 500 por cada 100.000 habitantes

-2021-02-24 Covid neurriak Inzidentzia tasa 100.000 biztanleko 500 edo gutxiagokoa denean

-2021-02-15 Respuestas a preguntas frecuentes. Medidas específicas de prevención ante el coronavirus

-2021-02-15 Ohiko galderen erantzunak. Koronabirusari aurre egiteko neurri zehatzak

-2021-01-12 Respuestas a preguntas frecuentes. Medidas específicas de prevención ante el coronavirus

-2021-01-12 Ohiko galderen erantzunak. Koronabirusari aurre egiteko neurri zehatzak

-COVID-19ak eragindako kasu positiboen intzidentzia tasa metatua 100.000 biztanleko 500 baino handiagoa izatearen ondorioz hartutako neurriak

-COVID-19ak eragindako kasu positiboen intzidentzia tasa metatua 100.000 biztanleko 500 baino handiagoa izatearen ondorioz hartutako neurriak.

-COVID-19a dela eta, Eusko Jaurlaritzaren aginduz, gabonatan, ostalaritza eta merkataritza establezimenduetan hartu beharreko neurriak, beste agindurik eman ezean.

-2020-12-14 Respuestas a preguntas frecuentes. Medidas específicas de prevención ante el coronavirus

-2020-12-14 Ohiko galderen erantzunak. Koronabirusari aurre egiteko neurri zehatzak

-COVID-19a dela eta, Eusko Jaurlaritzaren aginduz, 2020ko abenduaren 12tik aurrera, ostalaritza establezimenduetan hartu beharreko neurriak, beste agindurik eman ezean.

-38/2020 Dekretuaren interpretazio-irizpideei buruzko "Ohiko galderen erantzunak" dokumentua eguneratzea, ostalaritza-zerbitzuei dagokienez

-Actualización del documento “Respuestas a preguntas frecuentes”, de criterios interpretativos del Decreto 38/2020, en relación con los servicios de hostelería

-2020-11-17 Ohiko galderen erantzunak. Koronabirusari aurre egiteko neurri zehatzak

-2020-11-17 Respuestas a preguntas frecuentes. Medidas específicas de prevención ante el coronavirus

-SARSCoV-2k eragindako infekzinoen ugaltzearen ondorioz sortutako osasun-alerta dala eta, 2020ko azaroaren 7tik aurrera, gurtza zentroetan jarraitu beharreko osasun eta segurtasun neurriak

-2020-11-06 Ohiko galderen erantzunak. Koronabirusari aurre egiteko neurri zehatzak

-2020-11-06 Respuestas a preguntas frecuentes. Medidas específicas de prevención ante el coronavirus

-2020-11-02 Ohiko galderen erantzunak. Koronabirusari aurre egiteko neurri zehatzak

- 02-11-2020 Respuestas a preguntas frecuentes. Medidas específicas de prevención ante el coronavirus

-Zirkularra: COVID-19a dela eta, Eusko Jaurlaritzaren aginduz, 2020ko urriaren 27tik aurrera, ostalaritza establezimenduetan hartu beharreko neurriak, beste agindurik eman ezean.

-SARSCoV-2k eragindako infekzinoen ugaltzeari usteko, 2020ko urriaren 27tik aurrera, ostalaritza establezimenduetan jarraitu beharreko osasun eta segurtasun neurriak onartzea.

-COVID-19a ugaltzearen ondorioz sortutako osasun-alarma dala eta, 2020ko urriaren 23tik aurrera, ostalaritza establezimenduetan jarraitu beharreko osasun eta segurtasun neurriak onartzen dauan 2.466 Alkatetza Dekretua zuzentzea.

-COVID-19a ugaltzearen ondorioz sortutako osasun-alerta dala eta, 2020ko urriaren 23tik aurrera, heriotza kasuetan eta gurtza zentroetan jarraitu beharreko osasun eta segurtasun neurriak onartzea.

- COVID-19a ugaltzearen ondorioz sortutako osasun-alerta dala eta, 2020ko abuztuaren 19tik aurrera, ostalaritza establezimenduetan jarraitu beharreko osasun eta segurtasun neurriak onartzea

- COVID-19a ugaltzearen ondorioz sortutako osasun-alerta dala eta, 2020ko abuztuaren 19tik aurrera, heriotza kasuetan eta gurtza zentroetan jarraitu beharreko osasun eta segurtasun neurriak onartzea

- COVID-19a ugaltzearen ondorioz sortutako osasun-alerta dala eta, 2020ko abuztuaren 19tik aurrera, ezkontzetan jarraitu beharreko osasun eta segurtasun neurriak onartzea

-2020-08-18 Lehendakariaren abuztuaren 15eko 17/2020 Dekretuaren ondorioz, emergentzia egoera aldarrikatzea.

-Bermeoko Udalak COVID19aren eraginaren ondorioz jarduera ekonomikoa berraktibatzeko asmoz, Bermeon jarduera duten enpresa txikiei zuzendutako diru-laguntza zabaldu du. 

         - BAO iragarkia      - BOB anuncio

         - Oinarriak             - Bases

-COVID-19ak sortutako osasun egoeraren ondorioz, 2020ko uztailaren 29tik aurrera, ostalaritza establezimenduetan jarraitu beharreko osasun eta segurtasun neurriak onartzea.

-COVID-19ak sortutako osasun egoeraren ondorioz, 2020ko uztailaren 29tik aurrera,ezkontzetan jarraitu beharreko osasun eta segurtasun neurriak onartzea.

-COVID-19ak sortutako osasun egoeraren ondorioz, 2020ko uztailaren 29tik aurrera, heriotza kasuetan eta gurtza zentroetan jarraitu beharreko osasun eta segurtasun neurriak onartzea.

-COVID-19ak sortutako osasun egoeraren ondorioz, Osasun sailburuak emondako agindua dala eta, hartu beharreko osasun eta segurtasun neurriak onartzea.

- COVID-19ak sortutako osasun egoeraren ondorioz, normaltasun barrirako, ezkontzetan jarraitu beharreko osasun eta segurtasun neurriak onartzea.

- COVID-19ak sortutako osasun egoeraren ondorioz, normaltasun barrirako, heriotza kasuetan eta gurtza zentroetan jarraitu beharreko osasun eta segurtasun neurriak onartzea.

- 3. faserako, ezkontzetan jarraitu beharreko osasun eta segurtasun neurriak onartzea.

- 3 Fasea Elkarte gastronomikoak eta txokoak irekitzeko baldintzak

- FASE 3 Condiciones para la reapertura y uso de sociedades gastronómicas y txokos

- 3 Fasea Ostalaritzaren irekierako baldintzak

- Fase 3 Condiciones para la reapertura al público de los establecimientos de hostelería y restauración

- 3 Fasea Txikizkako establezimendu eta merkataritza-lokalak eta antzeko zerbitzuak ematen dituztenak jendearentzat zabaltzeko baldintzak

- Fase 3 Condiciones para la apertura al público de establecimientos y locales comerciales minoristas y de prestación de servicios asimilados

- Fase 3 Utilización de vehículos

- 3 Fasea Ibilgailuen erabilera

- Elkarte gastronomikoak eta txokoak irekitzeko baldintzak

- Condiciones para la reapertura y uso de sociedades gastronómicas y txokos

- COVID-19ak sortutako osasun krisia kudeatzeko Bermeoko Emergentzia Mahaiaren funtzionamendu Araudia onartzea

- 2. faserako ezkontzetan jarraitu beharreko osasun eta segurtasun neurriak

- 2. faserako heriotza kasuetan eta gurtza zentroetan jarraitu beharreko osasun eta segurtasun neurriak onartzea

- Fase 2 Nabegaziorako baldintzak

- Fase 2 Condiciones para la navegación

- 2 Fasea Ostalaritzaren irekierako baldintzak

- Fase 2 Condiciones para la reapertura al público de los establecimientos de hostelería y restauración

- 2 Fasea Txikiazko establezimendu eta merkataritza lokalak eta antzeko zerbitzuak ematen dituzten jendearentzat zabaltzeko baldintzak

- Fase 2 Condiciones para la apertura al público de establecimientos y locales comerciales minoristas y de prestación de servicios asimilados

- Fase 1 nabegaziorako baldintzak

- Fase 1 condiciones para la navegación

- 1 Fasea baldintzak orokorrak

- Fase 1 condiciones generales

- 1 Fasea ordutegia

- Fase 1 horarios

- 1 fasea ibilgailuen erabilera

- Fase 1 utilización del vehículo

- Txikiazko establezimendu eta merkataritza lokalak eta antzeko zerbitzuak ematen dituzten jendearentzat zabaltzeko baldintzak

- Condiciones para la reapertura al público de establecimientos y locales comerciales minoristas y de prestación de servicios asimilados

- Bermeoko tabernek euren terrazak handitu ahal izango dituzte, ahal den kasuetan

- Los bares de Bermeo podrán ampliar sus terrazas, siempre que sea posible

- Ostalaritza terrazen irekierarako baldintzak

- Condiciones para la reapertura al público de terrazas de los establecimientos de hostelería y restauración

- 2020-05-12- 1. faserako, heriotza kasuetan eta gurtza
zentroetan jarraitu beharreko osasun eta segurtasun neurriak

- 2020-05-12- 1. fasean hilerria zabaltzeko hartu beharreko osasun eta segurtasun neurriak

- 2020-05-11-COVID-19 birusaren ondorioz Kontingentzia Plana onartzea

- Higiene- eta osasun- arloko segurtasu- protokoloa, merkataritzarako

- Protocolo de seguridad higienico-sanitaria para el comercio

- 2020-05-08 COVID19a dela eta Bermeoko Udala normaltasunera heltzeko kontingentzia plana

- Arintze planaren 1.fasea sektoreka- Txikizkako merkataritza eta antzeko zerbitzuak

- Fase 1 del Plan hacia una nueva normalidad - Comercio minorista y prestación de servicios asimilados

- COVID19 Enpresei zuzendutako neurriak - EGUNERATUTA

- COVID19 Medidas dirigidas a empresas

Laguntza gidaliburua

Manual de ayudas

Bizkaia Aurrera mikrokredituak.

Bizkaia Aurrera microcréditos

-2020-04-20 COVID-19ak sortutako osasun egoeraren ondorioz 2020ko martxoaren 16ko 765 Alkatetza Dekretuz egindako Tokiko Gobernu Batzarrarengan delegatutako ahalmenen abokazioa bertan behera iztea

 
-2020-04-17 Bermeoko alkate Aritz Abaroak herriaren egoeraren berri eman digu. Hemen azken orduko informazioa

El alcalde de Bermeo, Aritz Abaroa, ha realizado una valoración de la situación actual del pueblo. Os dejamos el vídeo con sus declaraciones.

-2020-04-16 Osasun alarmari buruzko irizpideak Ertzaintzan eta Udaltzaingoetan

Criterios de aplicación de Ertzaintza y Policias Locales sobre la alarma sanitaria

-2020-04-16 COVID-19ak sortutako osasun egoeraren ondorioz legez eragindako emakiden eta jabari publikoaren okupazioen kanon, tasa, alokairu eta bestelako diru sarreren erroldak ofizioz lagintzea

-2020-04-16 Noiz eta Nola erabili maskara?

Cómo y cuándo utilizar la mascarilla

-2020-04-15 COVID19 Enpresei zuzendutako neurriak - EGUNERATUTA

COVID19 Medidas dirigidas a empresas


-2020-04-14 Funtsezkoak ez diren zerbitzuetako langileentzako ordaindutako baimen errekuperagarria arautzen duen martxoaren 29ko 10/2020 Errege Lege Dekretua. 2020ko apirilaren 3ko 2020000937 zenbakidun Alkatetza Dekretuaren indarraldia luzatzea

2020-04-14 Tokiko Gobernu Batzarrak bertan behera ixtea; Alkateak delegatutako ahalmenak abokatzea eta alkateak berreskuratzea. 765. Alkatetza Dekretua (oker zuzenketa)

No celebración de las Juntas de Gobierno Local. Recuperación de competencias por el Alcalde. Decreto de Alcaldía 765 (corrección de errores)

-2020-04-08 COVID-19/ erroldako gaien tramitazioa

Solicitudes relacionadas con el padrón de habitantes

-2020-04-08 Tokiko Gobernu Batzarrak bertan behera ixtea; Alkateak delegatutako ahalmenak abokatzea eta alkateak berreskuratzea. 765. Alkatetza Dekretua

No celebración de las Juntas de Gobierno Local. Recuperación de competencias
por el Alcalde. Decreto de Alcaldía 765

 

-2020-04-07 Bermeoko Emergentzia Mahaiaren funtzionamendu Araudia. 815. Dekretua

Reglamento de funcionamiento de la Mesa de Emergencia de Bermeo. Decreto 815

 

-2020-04-06 Krisi egoera honetan martxan daude indarkeria matxistaren biktima diren emakumeentzako arreta zerbitzua

Durante la crisis siguen en marcha los servicios de atención a las mujeres víctimas de violencia machista

-2020-04-06 eLiburutegi plataforma. Zer da?

-2020-04-06 COVID-19 ondorioz enpresei zuzenduta hartu diren neurriak

Medidas dirigidas a empresas como consecuencia del estado de alarma COVID-19

Covid 19aren ondoriozko neurri ekonomikoen laburpena

Resumen medidas económicas Covid19

-2020-04-02 COVID-19ak sortutako osasun egoeraren ondorioz, funtsezko zerbitzuak onartzea. 2020ko martxoaren 30eko 873 zenbakidun Alkatetza Dekretuaren zuzenketa

-2020-04-01 Bermeoko marrazki lehiaketa: Etxeko bentanatik Bermori KIKUKE

-2020-04-01 Bermeo  Kirolak: AKTIBA ZAITEZ ETXEAN!

-2020-04-01 COVID-19ak sortutako osasun krisia kudeatzeko Alarma Egoerak irauten dauen bitartean, administrazino-prozeduren izapidetzagaz jarraitzeko erabagia hartzea.

Adoptar la resolución para continuar con la tramitación de los procedemientos administrativos mientras dure el estado de alarma para la gestion de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

 

-2020-03-31 Alarma egoera: Tributu eta zerga bilketa arloko neurriak

Situación de alarma: medidas tributarias y recaudatorias

 -2020-03-30 Covid-19ak sortutako osasun egoeran ondorioz, funtzesko zerbitzuak onartzea


-2020-03-26 Koronabirusaren egoerari buruzko informazioa Aritz Abaroa, Bermeoko alkatearen eskutik

-2020-03-26 Ezin dira bolumen handiko hondakinak bota. Zerbitzuen gaineko telefono interesgarriak
No se puede tirar residuos de gran volumen. Teléfonos de servicios de interés

-2020-03-24 Bermeoko Alkatearen mezua Koronabirusan harira


-2020-03-20: Alarma egoera: Tributu eta zerga-bilketa arloko neurriak

-2020-03-20:Bermeoko Udalak hainbat neurri ekonomiko hartuko dauz COVID-19 birusak eragindako egoeraren aurrean

El Ayuntamiento de Bermeo implantará medidas económicas ante la situación generada por el COVID-19

-2020-03-20: Gogoratzen dizuegu, bizi dugun larrialdi egoera dela eta, bolumen handiko hondakinak biltzeko zerbitzua bertan behera geratu dela. Mesedez eskatzen dizuegu hondakinak kalera ez ateratzea egoera aldatu arte.

Le recordamos que debido a la situación de emergencia que vivimos, se ha suspendido la recogida de objetos voluminosos. Se ruega que no se saquen a la calle hasta nueva orden.

- 2020-03-20 : Udalak laguntza eskatzen dau bakardade egoeran bizi daitezkeen adineko pertsonak identifikatzeko.

El Ayuntamiento pide ayuda para identificara personas mayores en situación de riesgo por soledad

- 2020-03-20: Ohar garrantzitsua: Administrazio-epeak etetea.

Eten egiten dira prozedurak tramitatzeko epeak martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren arabera. Informazio gehiago hemen

Según el Real Decreto del 14 de marzo 463/2020 se paran los plazos de los trámites administrativos

-2020-03-18: Jabari pubikoa erabiltzeko baimenen egoera

1.-Ezarritako Alarma Egoerak irauten dauen bitartean jabari publikoa okupatzeko baimenik ez emotea.
Mientras dure la situación de alarma no se darán permisos de ocupación de vía pública.
2.-Alarma Egoera ezarri baino arinago emondako baimen guztiak errebokatutzat emotea, beti be egoera aldatzen ez dan bitartean. Los permisos dados con antelación se dan por revocados hasta que no varíe la situación.

-2020-03-17 Covid-19ren ondorioz sortutako egoerari aurre egiteko eta udaleko langileen oasuna babesteko helburuarekin, Bermeoko Udaleko langileak lan postua telelanaren modalitatearen bidez garatzea

-2020-03-16 Informazio batzordeak, Osoko Bilkura zein Bozeramaileen batzarrak bertan behera ixtea.

- 2020-03-16: Bandoa- Koronabirusaren hedapenari aurre egiteko informazioa

Información para contener la expansión del coronavirus

Zerbitzu Bereziak eta boluntariotza - Servicios Especiales y Voluntariado

Bermeoko Gurutze Gorria 94 688 35 68

Gizarte Ongizateko Udal Patronatua 94 617 91 60 (8:00-15:00h)

- 2020-03-12: Bandoa-  Koronabirusaren ganeko informazioa. Lasaitasuna eta arduraz jardutea eskatzen da

Sintomak izanez gero 900 20 30 50 telefonora deitu behar da.

Con síntomas llamar al teléfono 900 20 30 50

-2020-03-12 Koronabirus (Covid-19) aurrean Bermeoko Udaleko protokoloa ezartzea

Langileentzat protokoloa

 

 

GOMENDIOAK/ Recomendaciones

Koronabirusa transmisioa saihesteko gomendioak Euskadin

Recomendaciones para prevenir la transmisión del coronavirus en Euskadi

Koronabirusa prebenitzeko gomendioak

Recomendaciones para prevenir el coronavirus

COVID-19 Hainbat arloko informazino interesgarria

Noiz eta Nola erabili maskara? / Cómo y cuándo utilizar la mascarilla

2020-04-21 Eusko Jaurlaritzaren Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailak, SIIS Dokumentazio eta Ikerketa Zentroarekin lankidetzan, webgune berria sortu du hainbat eskumen-eremutatik sortu diren gizarte-arloko laguntza eta prestazio ekonomikoei buruzko informaziorako sarbidea errazteko, covid-19k eragiten dituen ondorio negatiboak arintze aldera.

Ikusi hemen

El Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, en colaboración el Centro de Documentación y Estudios SIIS, ha creado una página web que facilita el acceso a la información de las ayudas y prestaciones económicas del ámbito social que han surgido desde distintos ámbitos competenciales con el fin de paliar los efectos negativos que está provocando el covid-19.

Haz clik

 

 

Bermeoko Udala

010 (94 617 91 00)
Arana eta Goiri tar Sabinen
enparantza z/g
48370 Bermeo - Bizkaia
antolakuntza@bermeo.eus

bikain ziurtagiria WAI-AA WCAG 1.0