Gardentasuna

Aholkularitza juridikoko eta kontu-hartzailetzako organoen barne txostenak argitaratzen dira, behin betikoak direnean

Bermeoko Idazkariak 2024ean egindako txosten juridikoak

21-Bermeoko portuko Martillo gunerako sorosle zerbitzuaren kontratua luzatzea

20-Udal eraikinen garbiketa zerbitzua.

19-Bake epailea eta ordezkoa izendatzeko prozedura

18-Auzo alkateen ordenantzaren aldaketa

17-Bermeoko etxez etxeko zerbitzurako kotxea errentan kontratatzeko espedientea

16-Bermeoko udalerriko landare inbaditzaileak kontrolatzeko zerbitzu kontratua luzatzea.

15-Udal eraikinen instalazio teknikoen mantentze zerbitzurako kontratuaren 1. luzapena

14-Bermeoko Andra Mari eta Santa Eufemia jaietako liburua, eskuko programa eta kartela argitaratzeko eta dokumentuak era digitalean prestatzeko kontratua

13-Berdegune eta lorategietarako lore eta landareen hornidura kontratuaren 1. luzapena

12-Bermeoko Udalaren eta Berualaren defentsa judiziala eta epaiketako ordezkaritza zerbitzu kontratuaren 1. luzapena.

11-Udaleko lehentasunak, zeremonia eta protokoloa arautzen dituen udal ordenantzaren aldaketa.

10-Bermeoko udaletxerako altzarien hornidura kontratatzeko espedientea onartzea.

9-Arrizabal Elkartea, SL enpresari esleitutako Bermeoko Udalaren Renting bidezko ibilgailu elektrikoen 1 lotearen hornidura kontratua suntsiarazteko espedienteari hasiera ematea.

8-Bermeoko Udalak udalerrian hiri hondakin frakzio organikoa batzeko zerbitzua eskaintzeko behar diren hainbat hornidura erostea.

7-Bizipark-Bermeoren erabilerari buruzkoeskubide eta betebeharrak arautzen dituen ordenantzaren onarpena.

6-Bermeoko Udaleko Kultura eta Hezkuntza Sailak antolatzen dituen ekitaldietarako sarreren kudeaketa eta salmenta telematikoa egiteko erabilera lizentzia baten hornidura kontratatzeko espedientea onartzea.

5-Bermeoko Udala ekintzaileei zuzendutako enpresa kudeaketa ikastaroak eskaintzeko zerbitzua kontratatzeko espedientea onartzea

4-Etxeko olio zikina biltzeko zerbitzu kontratua luzatzea

3-Udal obretako segurtasun eta osasun koordinatzailearen kontratua luzatzea

2-Bermeoko Udalak egunkarietan argitaratu beharreko iragarkiak kudeatu eta iragarpena bideratzeko zerbitzua kontratatzea

1-2023ko udal kudeaketaren txostena

 

Bermeoko Idazkariak 2023an egindako txosten juridikoak

83-Posta zerbitzuaren esparru akordioaren kontratu deribatuaren derrigorrezko luzapena

64-Soinu eta argiztapen ekipoen alokairua eta laguntza teknikoaren zerbitzu kontratuaren 3.lotearen luzapena.

61- Zaharren egoitzako harrera zerbitzuaren kontratazioa onartzea

60- Udalaren igogailuen, ate automatikoen eta eskailera-igogailuen mantentze- lan prebentibo eta zuzentzailearen zerbitzu kontratuaren 2. lotearen aldaketa

59- Udal eraikinetako igogailuak, ate automatikoak eta eskaileraigogailuak era egokian mantentze zerbitzua luzatzea

58-2024 eta 2025 urteetan Bermeoko Udala gas naturalaz hornitzeko esparru akordioaren ondoriozko esleipena(2.lotea)

57-Ale zaharreko espaloia barriztatzeko 2. fasea: Intxausti kalea

56- Fotokopiagailurako papera hornitzeko kontratuaren lehenengo luzapena onartzea

55-Bermeoko Udaleko Hezkuntza eta Kultura sailak antolatzen dituen Olentzero eta Mari Domingi ekitaldia eta Erregeen Kabalgatan umeen artean banatzeko gozokien hornidura espedientea onartzea

54-2021-2023 epealdirako Bizkaiko Kontratazio Zentral Foralak bideratuko duen Bulegoetako material hornidurarako Akordio Markoaren luzapena

53-Erreprografia eta bestelako inprenta lanak hornitzeari buruzkoa

52- Bermeoko Udalaren eta Polizia eta Larrialdietarako Euskal Akademiaren arteko kudeaketa materialaren gomendioari buruzko hitzarmena.

51-Gabonetako argien kontratua luzatzea

50-Izurriteen kontrol zerbitzu kontratuak luzatzea

49-Enpresa batek zuntz optikoan egindako matxura dela eta akzioak
egikaritzea

48.-Bermeoko Urigintz-Barriztatze Alkartea, S.A. desegitearen aukera aztertzea

47.-Hiri-lurren Balio Gehikuntzaren gaineko Zerga arautzen duen Ordenantza Fiskalaren aldaketa.

46.-Lanpostuen Zerrenda aldatzea

45.-Ondasun Higiezinen gaineko zerga arautzen duen ordenantza fiskalaren hobariak aldatzea.

44.-Kudeaketa, bilketa eta ikuskaritzako ordenantza fiskal orokorraren onarpena.

43.-Bidaiarien hiriko garraio kolektiboa (BERMIBUSA) zerbitzurako kontratua luzatzea.

42.-Kirol instalazioen garbiketa zerbitzua.

41.-Papera eta kartoia batzeko zerbitzu zerbitzu-kontratuaren luzapena.

40.-Nestor Basterretxea aretoko zinemaren kudeaketa zerbitzu kontratua.

39.-Bermeoko Udalaren funtzionamendu eta lan antolaketa kudeaketa publiko aurreratuaren ereduaren arabera ezartzeko laguntza teknikoaren zerbitzu-kontratuaren luzapena.

38.-Bizkaiko Foru Aldundiko ogasun eta finantza sailaren eta Bermeoko Udalaren arteko zuzenbide publikoko sarrerak nahitaezko prozeduraren bitartez biltzeko delegazioa onartzea eta hitzarmena sinatzea onartzea.

37.-AON y Carvajal aseguruaren bitartekaritza eta aholkularitza kontratuaren luzapena.

36.-12-1-1 Exekuzio Unitatearen Xehetasun Azterlana hasieraz onartzea

35.-2023. eta 2024. urteetan berogailuentzako C gasoleoa hornitzeko esparru-akordioaren ondoriozko
kontratuaren esleipena
.

34.-Udal igogailu, ate automatiko eta "salvaescaleras" mantentze zerbitzu kontratua aldatzea

33.-Bermeoko udaleko diseinu lanak eta inpresio lanak egiteko Udalak esleiturik duen Akordio Markoaren luzapena onestea.

32.-Udalaren musika eskolako pianoak afinatzea

31.-2023 urteko Bermeoko Andra Mari eta Santa Eufemia jaietako argitalpena

30.-Bermeoko Udaleko eraikinen putzu septikoen eta estolderiaren garbiketa zerbitzua kontratatzeko espedientea onartzea

29.-Landabasoko biltegian ibilgailu elektrikoak kargatzeko estaziorako behe-tentsioko instalazioa elektrikoa

28.-Udako liburutegia zerbitzua kontratatzeko espedientea onartzea

27.-Bermeoko Udaltzaingo zerbitzurako renting bidezko ibilgailu elektrikoen hornidura kontratatzeko espedientea onartzea

26.-Erreprografia eta bestelako inprenta lanak hornitzeari buruzkoa

25.-Bermeoko udalerriko landare inbaditzaileak kontrolatzeko zerbitzu kontratua luzatzea onartzea.

24.-Berdeguneak eta zabortegi txikiak garbitzeko kontratua luzatzea onartzea.

23.-Jaioberrien bertso paperak egiteko zerbitzu-kontratua luzatzea onartzea.

22.-Hitzarmen sistema bidez jarduteko hitzarmena aldatzea

21.-E.A 21.2 eremuko 15 partzelaren Xehetasun Azterlana hasieraz onartzea

20.-Gizarte heziketarako eta arreta psikosozialerako eskuhartze eta gainbegiraketa zerbitzua kontratatzeko espedientea onartzea

19.-San Martin parkean kalistenia parke baten eta stay fit parke baten elementuen hornidura eta instalazioa.

18.-2022-2023 epealdirako Bizkaiko Kontratazio Zentral Foralak bideratuko duen gas hornidura Akordio Markoan sartzea

17.-Etxeko olio zikina biltzeko zerbitzu kontratua luzatzea (1. luzapena)

16.-Bermeoko hainbat kale asfaltatzeko eta seinaleztapen horizontala egiteko obrak kontratatzeko espedientea

15.-Sorosle zerbitzuaren kontratazioa Bermeoko portuko Martillo gunerako

14.-Gaztelugatxeko lanzaderen kontratazioa 2023

13.-Udal eraikinen argindar sarearen egokitzapena (OCA-k) eta argiteriaren barriztapena

12.-Bermeoko Udaleko erretransmisinoak egiteko eta tokiko telebista izan daiten, euskerazko tokiko telebista zerbitzua

11.-Gizarteratzeko eta laneratzeko prestakuntza-, enplegu-, orientazio- eta laguntza-proiektua, Bermeoko Kurtzio, Zarragoitxi eta Itxasbegi Eremu Degradatua birgaitzeko Esku-hartze Proiektuaren barruan zerbitzua ematea

10.-Ekintzaileen memorien zerbitzu kontratuaren luzapena

9.-Kirol instalazioen garbiketa zerbitzuaren kontratua luzatzea

8.-Bake epailea eta ordezkoa izendatzeko prozedura

7.-Herriguneetako desbrozeak

6.-PIIE bulego teknikoaren arreta, informazio eta kudeaketa zerbitzua

5.-Alde zaharreko kaleen barriztapena, 2.fasea: Intxausti kalea

4.-Tala inguruan dauden jesarlekuak ordezkatzeko hornidura kontratatzeko espedientea onartzea

3.-San Martinen kalistenia parke baten, stay fit parke baten eta umeentzako parke baten hornidura eta instalazioa.

2.-2022ko udal kudeaketaren txostena

1.-Udal obretako segurtasun eta osasun koordinatzailearen kontratua luzatzea

Bermeoko Idazkariak 2022an egindako txosten juridikoak

83.-Gasoleo C berogailuetarako horniduraren kontratua azkentzea (akordio markoa BFArekin)

82.-Bermeoko udal zaharren egoitzan bizikidetza unitatea sortzeko eta pertsonarengan oinarritutako arreta eredua ezartzeko zerbitzuaren kontratazioa

81.-Ispizua tar Segundo eta Frantzisko Deuna atea kaleen berrurbanizazio obra kontratua aldatzea

80.-E.A. 21.2 Esku-hartze Areako 8 eta 11 partzelen Hiri Antolamendurako Plan Berezia onartzea

79.-Udaletxea barriztatzeko azken faseko obrak exekutatzea

78.-35 bankuen hornidura, Tala inguruan dauden jesarlekuak ordezkatzeko.

77.-Tonpoia berreskuratzeko lanak II. fasea

76.-A.6.1.2 Esku-hartze areako Hiri Antolamendurako Plan Berezia onartzea

75.-Egonkortze prozesuen ondoriozko deialdi eta oinarri orokorrak zein espezifikoak onartzea

74.-Garbitasunerako ibilgailu elektrikoen hornidura renting bidez

73.-Zerbitzu saileko ibilgailuen hornidura renting bidez (erratz makinak - auto mistoak) kontratua luzatzea

72.-2022-2023 epealdirako Bizkaiko Kontratazio Zentral Foralak bideratuko duen gas hornidura Akordio Markoan sartzea.

71.-Enplegu publikoa finkatzeko prozesuetan langileak hautatzeko kudeaketa materiala aurrera eroateko Bizkaiko Foru Aldundiari kudeaketa-gomendioa egitearen hitzarmena.

70.- 12.1.1 exekuzino unidadea Hitzarmen sistema bidez jarduteko estatutuak eta hitzarmena

69.-Almike kalean 2an kokatutako Olalde etxearen ingurua berroneratzeko Hiri Berrikuntzarako Plan Berezia

67.-Tonpoian oinezko bidea egiteko lurrak Euskal Herriko itsasertz mugartearen esku uztea (2.fasea)

66.-Udal jasangarritasun energetikoa sustatzeko azterlanak (eraikinen energia auditoretzak, ziurtagiriak eta energiaren jarduketarako plan orokorra, eta hornidura energetikoen kudeaketa zerbitzua)

65.-Berbalagun egitasmoa garatzeko zerbitzuaren hirugarren luzapena

64.-Posta zerbitzuaren esparru akordioaren luzapena

63.-Erratz makinetarako zepilluen horniduraren bigarren luzapena

62.-Atalde eta Bizkai Buru kaleen arteko igogailua

61.-Lamerako zoladuraren barriztapenaren kontratu publizitate bako negoziatua

60.-Ondasun Higiezinen gaineko zerga arautzen duen ordenantza fiskalaren
10.artikuaren aldaketa eta 14.artikulua gehitzea.

59.- Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga arautzen duen ordenantza fiskalaren 9.artikuaren aldaketa.

58.- Laneko erropak eta norberaren babeserako ekipoen hornidura kontratua

57.- Antzerki tailerra gidatzeko zerbitzu kontratua adostasunez suntsiaraztea.

56.-ALAITRANS MENSAJEROS, S.L enpresari esleitutako Bermeoko Udalaren mezularitza eta paketeria zerbitzu kontratua suntsitzea.

55.-Bermeoko Udalaren liburuxkak, inprimakiak eta bestelako publizitate-materialak postontzietan banatzeko eta kartelak jartzeko zerbitzu kontratua

54.- Udaltzaingoaren ekipamendu kontratuaren 1. luzapena

53.- Berdintasun plana exekutatu eta ekintzak garatzeko zerbitzu kontratuaren 2. luzapena

52.- Izurriteen kontrol zerbitzu kontratuak luzatzea

50.-Udaletxeko azken faseko obrak

49.- Barne eta kanpo komunikazio kontratua luzatzea

48.- Kirol jarduera zuzenduak garatu eta emateko zerbitzu kontratua

47.- Kultura eta Hezkuntza sailak antolatzen dituen ekitaldietarako sarreren salmenta eta salmenta telematikoa (softwarea eta hardwarea) egiteko erabilera-lizentzi baten hornidura kontratua luzatzea

46.- Zaharren egoitzako 2. solairua eraberritzea

45.- Bermeoko alde zaharrean eta baserrietan 80 urtetik gorako adinekoak dauden bizilekuetan suteak prebenitzeko zerbitzua.

44.- Lamerako zoladuraren barriztapenaren kontratu ireki oso sinplifikatua

43.-Bermeoko udaleko diseinu lanak eta inpresio lanak egiteko Akordio Markoaren luzapena

42.-Bermeoko lameran komun autogarbigarri (WC) baten hornidura eta instalazioa eta ondorengo mantenua

41.-Bermeoko Udalaren eta Polizia eta Larrialdietarako Euskal Akademiaren arteko hitzarmena. 4. hautaketa prozesu bateratua

40.-21.2 AEko 13. partzelan xehapen azterlana.

39.-21.2 7 eta 10 partzelen xehapen azterlana

38.-Agiriak emateagatik ordaindu beharreko ordenantza fiskala aldatzea

37.-Kale garbiketa berezien zerbitzua

36.-Bermeoko Udalerrian ikus-entzunezkoen grabaketak egitea arautzeko ordenantza

35.-Nestor Basterretxea aretoko zinemaren kudeaketa zerbitzu kontratua

34.-Mikromatxismoaren gidaren banaketa eta kartelak itsasteko zerbitzu-kontratu txikia

33.-Hornidura irekia. Erramientak

32.-Ireki sinplifikatua atalde eta bizkaiburu igogailua

31.-Bideoteka-fonoteka eta funts bibliografikoak

30.- 2021-2023 epealdirako Bizkaiko Kontratazio Zentral Foralak bideratuko duen Bulegoetako material hornidurarako Akordio Markoan sartzea

29.-Tonpoiko lurzatiak eskuratzeko hirigintzako desjabetzapen espedientea

27.-Gabonetako argi apaingarriak hornitzeko, muntatzeko, desmuntatzeko, mantentzeko eta berrizteko kontratazioa

26.-San Martineko parkearen urbanizazioa

24.-Soinu eta argiztapen ekipoen alokairua eta laguntza teknikoaren kontratua bigarrenez luzatzea

20.-Berdeguneak garbitzeko kontratua 2. aldiz luzatzea

19.-Hiri Lurren Balio Gehitzearen gaineko Zerga arautzen duen Ordenantza Fiskalaren aldaketa

18.-E.A.20.2. eremuko Xehetasun Azterlana onartzea (Klarisak)

17.-Udalaren funtzionamendu eta lan antolaketa kudeaketa aurreratuko ereduaren arabera ezartzeko zerbitzu kontratua

16.-San Frantzisko herri ikastetxeko aisialdietarako guneetan karpen hornidura eta instalazioa

15.-Bizkaiko Foru Aldundiaren, Foru-Sektore Publikoko Erakundeen eta Bizkaiko Lurralde Historikoko Udalen ibilgailuak eta makinak erregaiz hornitzea2023-2026 esparru akordioa

14.-Tokiko ekintza jasangarria eta tokiko 2030 agenda Euskadin bultzatzeko akordioa.Udalsarea 2030 (udalerri jasangarrien euskal sarea) berriztatzea

13.-Bizkaiko Foru Aldundiaren, Foru-Sektore Publikoko Erakundeen eta Bizkaiko Lurralde Historikoko Udalen pneumatikoen hornidura eta instalazioa gauzatzea 2023-2026 esparru akordioa

12.-Ekintzaileentzat eta enpresa sortu berrientzat bideragarritasun eta justifikazio memoriak diseinatu eta idazteko zerbitzua

11.-Bermeon abandonatu eta kaleko animalien batze eta zaintze zerbitzu-kontratuaren luzapena

10.-Lorazaintza zerbitzurako hornidurak

9.-Egonkortze planaren eta memoriaren 2. aldaketa onartzea

8.-Penta futbol zelaiko belar artifiziala jartzea

7.-Idazkaritzako AOTaren oharra. Kiroldegiko fitness geletarako ekipamendua renting bidez hornitzea.

6.-Bermeoko Andra Mari eta Santa Eufemia jaietako argitalpenentzako zerbitzu kontratua luzatzea

5.-Multienergia verderen berraztertze errekurtsoa. Adostasunezko oharra

4.-Lanpostuen Zerrenda aldatzea

3.-Gabonetako argi apaingarriak hornitzeko, muntatzeko, desmuntatzeko, mantentzeko eta berritzeko kontratua suntsiaraztea eta bermea konfiskatzea

2.-2020. eta 2021. urteetarako gas naturala hornitzeko esparru-akordioaren ondoriozko kontratua suntsiaraztea eta bermea konfiskatzea (Udal Kirol Patronatuak esleitua)

1.-2020. eta 2021. urteetarako gas naturala hornitzeko esparru-akordioaren ondoriozko kontratua suntsiaraztea eta bermea konfiskatzea

Kalez kaleko salmenta arautzen dauen Ordenantzaren hasikerako aldaketari egindako alegazinoak

Bermeoko Idazkari akzidentalak 2021ean egindako txosten juridikoak

Jaiobarrien bertsopaperen kontratuaren bigarren luzapena

Bizkaiko Foru Aldundiko kontratazio zentralaren esparru akordiora atxikitzea. Fotokopiagailuetarako paperaren hornidura.

Zerga kudeaketako eta diru-bilketako aplikazio informatikoak, zerga egoitza elektronikoa eta isunak zerbitzatu eta ezartzeko zerbitzua kontratatatzea.

Bermeoko Mendiluz udal hilerriaren barne-arautegiaren aldaketa onartzea.

Tonpoi inguruan udalaren jabetzakoak diran lurzatiak ikertzeko espedientea.

Almike kalea 2an kokatuta dagoen Olalde etxea deskatalogatzeko, HAPOaren
katalogoaren aldaketa.

Bizkaiko Foru Aldundiko kontratazio zentralaren esparru akordiora atxikitzea. Gas naturalaren hornidura

Bizkaiko Foru Aldundiko kontratazio zentralaren esparru akordiora atxikitzea. Gasoleo C berogailuetarako hornidura.

Material informatikoaren hornidura kontratatzea

Merkataritza eta Turismo mahaiaren Araudia hasikeraz onartzea.

2022. urterako prezio publikoak aldatzea onartzea

Artza Frontoiaren estalkian plaka fotovoltaikoak instalatzeko obra kontratatzea

Busturialdeko Ur Partzuergoa Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoan sartzeko espedientea.

2022. urterako tarifak aldatzea onartzea.

Kalez kaleko salmenta arautzen duen Ordenantza aldaketa onartzea.

Kudeaketa, diru-bilketa, ikuskaritza eta zehapen-araubideari buruzko ordenantza orokorraren testu osoaren eguneraketa onartzea.

Bermeoko Udalaren, bere menpeko Erakunde Autonomoaren eta BERUALAren barne eta kanpo komunikazioa garatzeko zerbitzu kontratuaren 2. luzapena

Bermeoko Udalak eta bere mendeko erakundeak egunkarietan argitaratu beharreko iragarkiak kudeatu eta iragarpena bideratzeko zerbitzu kontratuaren 2. luzapena

Tonpoia berreskuratzeko lanak egiteko obra kontratatzea

Bermeoko udalerriko bolumen handiko hondakinak biltzeko zerbitzua kontratuaren 1.luzapena

HAPOaren III. Tituluko erabilera ordenantzen 3.4.1 artikuluaren III.c) atalaren
aldaketa hasikeraz onartzea.

Talan igogailuak ipinteko Plan Bereziaren argibideak onartzea.

Oinarrizko mailako heziketa-zikloa emoteko Autonomia Erkidegoaren eskumena
eskuordetzea onartzea.

Bermeoko Auzo Alkateen Ordenantza onartzea

Bermeoko udalerrian papera eta kartoia gaika biltzeko zerbitzua kontratatzeko
espedientea

Udalaren funtzionamendu eta lan antolaketa kudeaketa publiko aurreratuaren ereduaren arabera ezartzeko laguntza zerbitzua kontratatzeko espedientea

Bermeoko Idazkariak 2021ean egindako txosten juridikoak

Udal ibilgailuen mantentze zerbitzua, prebentiboa eta zuzentzailea.

2022.urterako ordenantza fiskaletan aldaketak onartzea

Bermeoko Udalaren eta Berualaren defentsa judiziala eta epaiketako ordezkaritza zerbitzu-kontratua

Kultura eta hezkuntza sailak bi urterako behar dituen kanaberen hornidura

Areneko kiroldegiko fitness gelak hornitzeko errentamendu kontratua

Gabonetako argiak 2021-2022 / 2022-2023

Bermeoko Udalaren Kirol Patronatua desegiteko proposamena

Enpresa kudeaketa ikastaroak kontratatzeko zerbitzua

Aseguru zerbitzuaren kontratua: erabakiak hartzeko aseguruaren luzapena

Erreminten hornidura alokairuaren bidez

Kontratazio ireki oso sinplifikatua. Mezularitza eta paketeria zerbitzu kontratua

Kontratazio ireki oso sinplifikatua. Bermeoko Andra Mari eta Santa Eufemia jaietako argitalpena

Udal eraikinetako igogailuak, ate automatikoak eta eskaileraigogailuak era egokian mantentze zerbitzua

Kontratazio ireki oso sinplifikatua. Bermeoko udal igogailuen aldizkako ikuskapen zerbitzua

2020ko aurrekontu parte-hartzailearen ondorioz kontuak emateko egindako informazio kanpainaren legezkotasuna

San Juan de Gaztelugatxeren kudeaketan eskumena argitzea

Kontratazio ireki oso sinplifikatua. Zerbitzu kontratua, landare inbaditzaileen kontrola

A 46.1 eremuko lurzatiak eskuratzeko, hirigintzako desjabetzapen espedientea

Lanpostuen zerrenda aldatzea

Sorosle zerbitzuaren kontratazioa Bermeoko portuko martillo gunerako

Kontratazio ireki oso sinplifikatua. Udal bulegoetarako aulkiak ordezkatzeko hornidura kontratazioa

Soinu eta argiztapen ekipoen alokairua eta laguntza teknikoaren kontratua luzatzea

Berdeguneak garbitzeko kontratua luzatzea

Jaiobarrien bertsopaperen kontratua luzatzea

Zerbitzu saileko ibilgailuen hornidura renting bidez (erratz makinak-auto mistoak)

Bizkaiko Foru Aldundiko kontratazio zentralaren esparru akordiora atxikitzea (2. Lotera). POSTA ZERBITZUAREN ESPARRU AKORDIORA ATXIKITZEA

Bermibus zerbitzua

Harrera Etxea ostatu zerbitzuaren Ordenantza onartzea

Tellaetxe tar Josu kaleko bidegurutzea egiteko obra kontratua aldatzea

Bermeoko Udalaren Kirol Patronatua desegitea

Bermeoko Udaleko erretransmisioak egiteko eta tokiko telebista izan daiten, euskerazko toki telebista zerbitzuaren kontratua luzatzea

Jakinarazle- Telefonistaren lanpostuaren amortizazioa

Bizkaiko Foru Aldundiko kontratazio zentralaren esparru akordiora atxikitzea (2. Lotera). Datuen babesaren arloko aholkularitza juridikoa eta neurri tekniko eta antolakuntzakoei buruzko aholkularitzari buruzko esparru-akordiora atxikipena

Borondatezko erretiroaren ziozko prima

Bulegoetako material inbentariaezina hornitzeko kontratua 2021-2022

Udal ibilgailuen mantentze zerbitzua

2020ko udal kudaketaren txostena

Bide publiko jakinetan ibilgailuen aparkamendu mugatua arautzeko ordenantza
onartzea.

Bermeoko udalerriko jabari publikoa okupatzeari buruzko ordenantza onartzea.

Bermeoko Mendiluz Udal Hilerriaren Barne-Arautegia onartzea

Bermeoko Idazkariak 2020an egindako txosten juridikoak

Iparragirre eta Itxasbegi kaleen sarrera hobetzeko obra kontratua

Gasoleo C hornidura kontratazioa luzatzea 2021 urterako. Bigarren luzapena

Berbalagun egitasmoa garatzeko zerbitzu kontratua luzatzea

Antzerki tailerra gidatzeko zerbitzu-kontratua luzatzea

Idazkaritza saileko Administrazio Orokorreko Teknikariaren praktikaldiaren inguruko gaitasun txostena

Etxeko olio zikina biltzeko zerbitzua

2021. urterako prezio publikoen aldaketa onartzea

Irakurleen txokoa

Bermeoko Nestor Basterretxea aretoaren kudeaketa integrala egiteko zerbitzu kontratua

Haurrentzako ipuin kontaketa saioak dinamizatzeko lanak egiteko kontratuaren luzapena

Bermeoko Udalaren kudeaketa materialerako gomendioa polizia eta larrialdietako euskal akademiari, euskal poliziaren oinarrizko eskalako agente kategorian sartzeko hautaketa- prozesu bateratuak kudeatzeko.

Tellaetxe tar Josu kaleko bidearekin bere lursaila okupatzeko hitzarmena

Udal biltegiko reposiziorako presiozko koladun agiriak hornitzea; kitapen agiriak eta isun salaketak.

Udaltzaingoaren etilometroaren eguneratzea

Hainbat udal eraikinen garbiketa zerbitzua

21.2 areako 6. eta 9. partzeletan Hiri Antolamendurako Plan Berezia behin betikoz onartzea

Bermeoko Udaleko langileen ordutegia eta presentzia kontrolatzeko sistemaren
funtzionamendurako barne araudia.

Bermeoko Gizarte Ongizaterako Udal Patronatua desegiteko proposamena

Udal Liburutegiko funts-bibliografikoa handitzeko eta berritzeko liburuen erosketa eta ikusentzunezko materialen kontratu luzapena onartzea

Aita guria baleontziaren desegitea

Hainbat udal eraikinen argindar sarearen egokitzapena eta instalazioen hobekuntzak

Kultura eta Hezkuntza sailak behar dauzan banderen eta kainaberen erosketa, bi urterako

Musika eskolako pianoen afinazioarako kontratua luzatzea

Udal langileentzat laneko jantziak, oinetakoak eta babeserako ekipoak (NBE/EPI)

Berdintasun plana exekutatu eta ekintzak garatzeko zerbitzu kontratua

Barne eta kanpo komunikazio kontratua esleitzeko prozedura luzatzea

Papera eta kartoia biltzeko zerbitzu kontratua luzatzea

Material informatikoaren hornidura

Mendekotasunen prebentziorako eta esku-hartze sozio-hezitzailerako programa nerabe eta gazteekin kontratua luzatzea

Bermeoko Udalak eta bere mendeko erakundeek egunkarietan argitaratu beharreko iragarkiak kudeatu eta iragarpena bideratzeko zerbitzua kontratua luzatzea.

Hizkuntza eskolako sarbidea

San frantzisko herri ikastetxeko sarbidea

Soinu eta argiztapen ekipoen alokairua eta laguntza teknikoa

Bermeoko Gizarte Ongizaterako Udal Patronatua desegitea

Tellaetxe tar Josu kaleko bidegurutzea

Produktu hidroalkoholikoen hornidura

OLHUI Bermeo akordioaren luzapena 2020-2021 ikasturterako

Herri barruko posta zerbitzuaren kontratua aldatzea

Bermeoko jaietako publizitatearen diseinua, kudeaketa eta inprimaketa kontratua azkentzea

Kafe antzokiko emakida bertan behera uztea

'Gu ere bertsotan/mundu bat bertso' egitasmoa kudeatzeko zerbitzu kontratua azkentzea

2020 urteko Bermeoko Andra Mari eta Santa Eufemia jaietako argitalpena

Udalak kasinoa eraikinean dauzkan lokalen kalifikazio juridikoa aldatzea

Akordio markoa udala eta EEAA fotokopiagailuetarako papera 2021-2022 epealdirako, luzagarria

Bermeoko Banderea eta Ikurriña kainaberatan jartzea

Bizkaiko Foru Aldundiko kontratazio zentralaren esparru akordiora atxikitzea. 1. Lotea, Udal bulegoko materia

Bolumen handiko hondakinak biltzea eta Gernikako Transferentzia Zentroraino eroatea.

Inprenta lanen diseinu eta inpresiorako kontratazio irekia akordio markoaren bitartez

Bermeoko Urigintza-Barriztatze Alkartea Sozietate Anonimoa (Beruala S.A.) desegitea

Bermeoko Udalaren, bere mendeko erakunde autonomoen eta Berualaren aholkularitza juridikoa eta edozein auzitan defentsa burutzea. (Hutsik deklaratutako loteak).

21.2 areako 6. eta 9. partzeletan Hiri Antolamendurako Plan Berezia hasieraz onartzea

Arane kiroldegiko sabaia-leihoak

Berdintasun plana exekutatu eta ekintzak garatzeko zerbitzu kontratua

Herri barruko posta zerbitzuaren kontratua aldatzea

Izurriten aurkako kontrola egiteko zerbitzu kontratua

Aritzatxu hondartzako putzuaren hustuketa

Informatikako kontsumigarrien hornidura da 2021-2022 urteetarako.

Udaleko lehentasunak, zeremonia eta protokoloa arautzen dituen udal ordenantzaren aldaketa

Sastar batze kamioiaren alokairua

Bermeoko Udaleko eta bere erakunde autonomoen korporazio kideen eta langileen erantzukizun zibilaren aseguru pribatuaren zerbitzua kontratatzea.

Herri barruan Bermeoko Udalaren, bere erakunde autonomoen eta Berualaren gutun, propaganda, jakinarazpen eta bandoak banatzearen zerbitzu kontratua luzatzea.

Udal igogailu eta ate automatikoen mantentze zerbitzu kontratua luzatzea

Herri barruan Bermeoko Udalaren, bere erakunde autonomoen eta Berualaren gutun, propaganda, jakinarazpen eta bandoak banatzearen zerbitzu kontratua luzatzea

COVID-19 dela eta ordenantza fiskaletan aldaketak onatzea

Alarma egoerak izapideen tramiteetan daukan eragin

Alarma egoerak kontratazioan duen eragina

Udalerriko gune berdeen eta kontrolatu bako zabortegi txikien garbitasun zerbitzua kontratatzea

Erratz makinetarako zepilluen hornidura

Bizkaiko Foru Aldundiko kontratazio zentralaren esparru akordiora atxikitzea. Kardiobabes-ekipoak

Bermeoko Udalak eta Udalaren Kirol Patronatuak urtean zehar antolatzen dituzten ekitaldi ezberdinetarako, soinu eta argiztapen ekipoen alokairua eta laguntza teknikoaren zerbitzu kontratua

Bizkaiko Foru Aldundiko kontratazio zentralaren esparru akordiora atxikitzea. Telekomunikazioari lotutako betebeharrak 2. lotea

Bermeoko Gizarte Ongizaterako Udal Patronatuko “Sancti Spiritus “ Zaharren Egoitzarako gas naturalaren hornidura 2020-2021 urteetarako

Udaleko birtualizazio sistema jasaten duten WMware eta Veeam Backup softwarearen mantentze kontratua esleitzea 3 urterako

21.2 areako 1,2,3 eta 4 partzeletan Hiri Antolamendurako Plan Berezia hasieraz onartzea

San Juan de Gaztelugatxeren egoera

Bermeoko hiribusa (Bermibusa) udal-garraio zerbitzuaren luzapena

Bizkaiko Foru Aldundiko kontratazio zentralaren esparru akordiora atxikitzea. 1. Lotea, Udal bulegoko materiala

Udaletxea barriztatzeko obren kontratua (3. fasea) aldatzea

Tokiko Gobernu Batzarrak 2014ko maiatzaren 26an Berualari emondako obra
lizentziaren ofiziozko berrikuspenaren ebazpena

Tokiko Gobernu Batzarrak 2009ko uztailaren 1ean eta 2013ko abenduaren 23an Berualari emondako obra lizentzien ofiziozko berrikuspenaren ebazpena

Bermeoko hainbat itxituren berriztatzea

Animalia abandonatuak batze eta zaintze zerbitzu kontratua

Bilboko Auzi Administrazioaren 1. Epaitegiko “Abreviado 141/2019” espedientean apelazio errekurtsoa jartzea

2019ko udal kudeaketaren txostena

Udal jabetzapeko edo arduralaritzapeko bideen aprobetxamendu berezirako udal araudiaren aldaketa onartzea

Bermeoko Udal azokarentzat barruko udal araudiaren aldaketa hasieraz onartzea

Bermeoko Idazkariak 2019an egindako txosten juridikoak

Arane kiroldegiko eskilara

Bermeoko Andra Mari eta Santa Eufemia jaietako egitarauaren liburuak, eskuko programak, kartelak, web app (responsive) zerbitzua luzatzea

Astillero de Bermeo SLren emakidaren inguruko EJren errekerimendua

Ipuin kontaketa saioak emateko zerbitzu kontratua

Bermeoko jaioberriei bertsopaperak egitea

Gu ere bertsotan mundu bat bertso egitasmoa

2019ko berritze plana. Material informatikoaren hornidura kontratua

Kontratazio irekia -harmonizatua- garbiketa zerbitzurako ibilgailuen hornidura renting bidez

Euskaraldia kudeatzeko zerbitzu kontratua

Berualak emandako emantzipaziorako diru-laguntzak

Aseguru zerbitzuen kontratu harmonizatua

Berdintasun plana exekutatzeko zerbitzu kontratua

OLHUI Bermeoko instuturako sukaldaritza ziklorako gas propano ontziratuaren hornidura

6.1.3 Xehetasun-azterlana behin betikoz onartzea

URAren zehapen espedientearen ebazpenaren errekerimendua

Organikoaren hornidurak erosteko kontratazioa

Aseguru zerbitzuen kontratu harmonizatua

OLHUI Bermeo instituturako soldagintzako gas eta artikuluen hornidura

Udaleko KERIO CONNECT posta zerbitzariaren 180 erabiltzailetzako lizentziaren hornidura

Musika eskolako pianoak afinatzea

Prezio publikoen ordenantzaren aldaketak onartzea

Bermeoko Astilleroko emakida iraungitzearen ondorioak

Aseguru zerbitzuen kontratu harmonizatua

Bulegoko altzari eta ekipamenduen hornidura kontratua

Hiri hondakinak eta papera-kartoia batzeko edukiontzien errentamendua

2020.urterako ordenantza fiskaletan aldaketak onartzea

Bermeoko Udaleko lan poltsak kudeatzeko ARAUDIA aldatzea.

Bermeoko Udalaren, bere erakunde autonomoen eta BERUALAren barne eta kanpo komunikazio garatzeko zerbitzu kontratua

Bermeoko Udaleko langileek zerbitzua telelanaren bidez lantokian bertaratu gabe emateari buruzko araudia onartzea

Bermeoko Udalaren, bere erakunde autonomoen eta BERUALAREN mezularitza eta paketeria banaketa zerbitzua kontratatzea

Bermeoko Udalak eta bere mendeko erakundeek egunkarietan argitaratu beharreko iragarkiak kudeatu eta iragarkia bideratzeko zerbitzua kontratatzea

Bermeoko Udala, Sabadell Real Estate Development eta 21.2 exekuzio unitateko konpentsazio batzaren arteko hitzarmena

Zarragoitxi inguruan egokitze lanak

San Migel inguruan lizentzia bako obren espedientearen iraungitzea eta preskripzioa

Bermibus kontratua aldatzea

Paper eta kartoi hondakinak gaika biltzea eta baimendutako kudeatzaile batengana eroatea berziklatzeko (batzeko egunak eta balioa aldatuta

Tonpoian oinezko bidea egiteko eta bidearekin okupatutako diren lurrak euskal herriko itsasartz mugartearen esku uztea

Ezkontza zibilak arautzen duten Ordenantza hasieraz onartzea

Artika, San Migel eta Arane (Patxotene) auzoetan lanak

Bizkaiko Foru Aldundiko kontratazio zentralaren esparru akordiora atxikitzea 2. lotea gas naturalaren hornidura

Paper eta kartoi hondakinak gaika biltzea eta baimendutako kudeatzaile batengana eroatea

Mendekotasunen prebentziorako eta gizarte eta hezkuntza arloan gazte eta nerabeekin esku-hartzeko programa kudeatzeko zerbitzu kontratua

Bolumen handiko hondakinak biltzea eta Gernikako Transferentzia Zentroraino eroatea

Udalerriko gune berdeen eta kontrolatu bako zabortegi txikien garbitasun zerbitzua kontratatzea

Bizkaiko Foru Aldundiko kontratazio zentralaren esparru akordiora atxikitzea. Argindarra udal eraikinetarako 

Bizkaiko Foru Aldundiko kontratazio zentralaren esparru akordiora atxikitzea. 1. Lotea, Udal bulegoko materia inbentariaezina

Bermeoko Andra Mari eta Santa Eufemia jaietako egitarauaren liburuak, eskuko programak, kartelak,web app (responsive) zerbitzua 

Liburutegiko funts bibliografikoak handitzea

Itsas-Gane futbol zelaiko belar artifiziala aldatzea

Haurreskolako teilatua eta ipar hormaren hezetasun  arazoen konponketa

Mugagabe ez finkoak, bereziki GOUPekoak, eta bitartekotasuna 

Inbentarioan agertzen diren Bermeoko udalerriko auzi bideak gaurkotu eta ikertzeko espedientea 

Erreprografia eta inprenta lanak hornitzeko akordio markoa

Informazio batzordeetako idazkarien proposamena egitea

Auzo bideak eta udal jabetzako gune berde eta lursaileen desbrozeak

Berbalagun egitasmoa garatzeko zerbitzua

Antzerki tailerren dinamizazioa

Segurtasuna eta birusen aurkako babesa bermatzeko sistema

Bermeoko eraikuntzako eta eraispeneko hondakinei buruzko  ordenantza

Erabakien laburpen txostena

Narrazio lehiaketaren liburuxkaren argitalpen lanak

Irakurleen txokoa

Gez zerbitzua diseinatu, antolatu eta kideatzeko zebitzu kontratua

Udal arkitekto funtzionarioak burutu beharreko funtzioak

Erreten lamerako aterpea eta jolas guneko obra kontratuaren 1. lotea

Azokako parkineko makinarako ticket errolloen hornidura 2019-2020

Bolumen handiko hondakinak biltzea eta Gernikako Transferentzia Zentroraino bidaltzea

Artza frontoiko aldagelak egokitzea

Erreprografia eta inprenta lanak hornitzeko akordio markoa

Ortube itsasontziko pasabideak eta popa aldeko oholeztatzea eta istinkatzea konpontzeko obra kontratua

Kanposantuko aparkalekua

Liburutegia ezagutu kanpaina

Etxeko olio zikina batzeko zerbitzu kontratua

Udaletxe barriztatzeko obren 3.fasea

Animalia abandonatuak batze eta zaintze zerbitzu kontratua

Bermeoko Udaleko eraikinen garbitasuna

Ipuin kontaketa saioak emateko zerbitzu kontratua

 

Bermeoko Idazkariak 2018an egindako txosten juridikoak

VEC ereduaren formakuntza

Bermibus zerbitzua

Euskararen erabilera normalizatzeko plana 2018-2022

Informazio batzordeetako idakarien inguruko egoera

Erreten lamerako aterpea eta jolasgunea.Obra kontratua

Bulegoko papera

Azokako zoruaren egokitzeko obrak

Bermeoko jaioberriei bertsopaperak egitea

2019. urterako udal plantilla eta lanpostuen zerrenda onartzea

Lan poltsa modu bateratuan kudeatzeko Donostiako musika eta dantza eskolren eta Bermeoko Udalaren arteko kudeaketa gomendiaren hitzarmena

Bermeoko trafiko, zirkulazioa eta bide-segurtasuna arautzeko ordenantza

HAPOaren 3. tituluko erabilera ordenantzen 3.7.1. artikuluaren aldaketa

Lanbide heziketako sukaldaritzako elikaduren hornidura kontratua

Udalerriz kanpo posta banatzeko zerbitzu kontratua

Obra txikien lizentziai eta aurretiazko jakinarazpne bidezko obrei buruzko ordenantza aldatzea

Udalerriko gune berdeen eta kontrolatu bako zabortegi txikien garbitasun zerbitzua kontratatzea

Frakzio organikoen hondakin bilketarako hornidura

Informatikako kontsumigarrien hornidura 2019-2020

Udaleko langileen jantziak eta babeseko ekipoak hornitzea

2019ko ordenatza fiskalen aldakuntza

Bermeoko Udaleko erretransmisinoak egiteko eta tokiko telebista izan daiten, euskerazko toki telebista zerbitzua kontratatzea

Aholkuralitza eta defentsa juridikoaren zerbitzu kontratua luzatzea

Gu ere bertsotan/Mundu bat Bertso programa diseinatzea, antolatzea eta abian jartzea

Recurso contencioso administrativo ante la Resolución dictada por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, de fecha 16 de mayo de 2018

GOUPan gizarte langilearen plaza eta lanpostua sortzea

A.O.T. plaza eta lanpostua sortzeko beharrizana

Txirritxa bideko aparkalekuaren egokitzea. Obra kontratua

Busturialdeko Ur Partzuergoa Bilbao Bizkaian Ur Partzuergoan integratzeko aukera

Hurtado de Mendoza kaleko orubea egokitzeko obrak. Baldintzak

Kanpoko prebentzio zerbitzuko espezialitateak eskaintzeko zerbitzu kontratua. Baldintzak

Gu ere bertsotan/Mundu bat Bertso programa diseinatzea, antolatzea eta abian jartzea

Udal arkitekto teknikoen lanpostu hornitzea eta lan poltsa eratzeko errekurtsoa

Erregaien hornidura 2019-2022 esparru akordio markora atxikitzea

Udaltzaingoen ibilgailuen hornidura alokairu bidez eta zerbitzu gehigarriak

Bermeoko Udaltzaingoaren barne araudia gaurkotzea onartzea

Egoitza elektronikoa arautzen duen ordenantza onartzea

Suteei eta lapurretei aurre egiteko baliabideen mantenu zerbitzu kontratua

Euskaraldia egitasmoa dinamizatzeko zerbitzu kontratua 2018

Demiku auzoko jaietarako diru-laguntza emotea

Bermeoko Udalaren eta bere erakunde autonomo eta enpresa publikoen barne eta kanpo komunikazinoa garatzeko zerbitzu kontratua

Suteei eta lapurretei aurre egiteko baliabideen mantenu zerbitzu kontratua

2016/7 ikasturteko euskera ikasteko norbanako diru-laguntzak esleitzea

 

Bermeoko Idazkariak 2017an egindako txosten juridikoak:

Herri barruko jakinarazpenak eta bandoak banatzeko zerbitzua

Informazio Batzordeen antokuntza, funtzionamendu eta araubide juridikoak

Hizkuntzaren erabilera Bermeoko Udalean

Diru-laguntzak

Udal eraikinen garbitasun zerbitzua

Bermeoko auzoko jaiak ospatzeko diru-laguntzak

Itxas Gane futbol zelaiko egoera juridikoa

Hurtado de Mendoza kaleko 8/10 orubea eta lokala egokitzeko obra kontratua

Idazkariaren ordezkapena

Arriboletarako bidearen konponketarako hitzarmenak sinatzea

Hilerriko emakiden enkantea

Babestutako datuak daukeezan fitxategien aldaketak

Bizkaiko Foru Aldundiko kontratazino zentralera atxekitzea

Inbentarioko 2015 aldaketak

Lanpostuen zerrendak 2017

2017ko aurrekontua

2017ko Zaharren Egoitzako araudi fiskalaren aldaketa

Bake epailea eta ordezkoa izendatzeko proposamena onartzea

Deustuko Unibertsitatearen eta Bermeoko Udalaren arteko hezkuntza-lankidetza hitzarmena sinatzea

ELA sindikatuak, 2017. Urteko Lanpostuen Zerrenden aurka aurkeztutako Birjarpen errekurtsoa

ELA sindikatuak, 2017. Urteko Lanpostuen Zerrendaren argitalpenaren aurka aurkeztutako Birjarpen errekurtsoa

Landabaso Industrialdeko lurzatiaren desjabetzapenaren inguruko 2016ko abenduaren 1eko Osoko Bilkurako erabagia zuzentzea

707. Zenbakidun Alkatetza Dekretua berrestea: Errenta aitorpena euskeraz egiten daben banketxe eta aholkularitzakaz hitzarmena sinatzea

ESE baten bidez herriko argiteria mantentzeko kontratazinoan esleipen proposamena onartzea

Eskualdeko beste udalerriekaz batera, Bizkaiko Foru Aldundiagaz Gaztedi Busturialdea 2017-2019 Lankidetza hitzarmena sinatzea

Gune publikoetako erabileraren salbuespen eta hobariak. Araudi fiskalen aldaketak onartzea

Hilerrian panteoi eta hilobiak eraikitzeko lurren emakida esleitzea

Larrialdietarako udal etxebizitzaren araudi fiskala onartzea

Musika Eskolako 2017-2018 ikasturterako tasak onartzea

Nautika eta Arrantzako BHI eta Bermeoko Udalaren arteko hezkuntza-lankidetza hitzarmena sinatzea

Toki Administrazinoko nazino izakerako gaikuntzako funtzionarioentzat gordetako plaza  hutsak. 2017. Urterako lehiaketa arrunterako deialdia

OLHUIko 2017-2018 ikasturterako eskaintza onartzea

Udal azokako ordenantza fiskala aldatzeko hasierako onarpena

Bermeoko Udaltzaingoaren Erregelamenduaren aldaketa hasikeraz onartzea

 

Bermeoko Idazkariak 2016an egindako txosten juridikoak:

26.1 EUko Plan Orokorraren ordenazinoa behin behingoz

2015eko Kontu Orokorra

Alde zaharreko peatonalizaziorako ordenantzaren aldaketa hasikeraz onartzea

Bermeoko Udalaren izena euskeraz izatea

Hileta-omenaldi zibilak egiteko ordenantza onartzea

Kale salmentako araudiaren aldaketari alegazinoak

Kale salmentako ordenantzaren aldaketa behin betiko onartzea

Kontratazinoan klausula sozialak txertatzeko instrukzinoak

Lankidetza hitzarmena Bermeoko Ospitalearen horma margozteko

Lankidetza hitzarmena Nafarrolako karobia berreskuratzeko

Lankidetza hitzarmena Txertatu europar proiektua

Ordenantzak indargabetzea

Protokolo Ordenantzaren aldaketa behin betiko onartzea

Protokolo Ordenantzaren aldaketa onartzea

Udal Gaztedi Foru erakundeko kide eta ordezkaria

Udal lokalak erabiltzeko Kate sareagaz hitzarmena

21.2 exekuzino unidadeko udal jabetzako partzelen salmenta

AFEDEGAZ hitzarmena sinatzea

Animaliak eukitzearen Ordenantzaren aldaketa hasikeraz onartzea

Deustuko Unibertsitateagaz lankidetza hitzarmena

Eraikinen ikuskaritza teknikoa egiteko egutegi aldaketa

Lankidetza hitzarmena BERMEO DOWNHILL 2016

Lankidetza hitzarmena HITZA 2016

Lankidetza hitzarmena ITSUKI IRRATIA 2016

Udalsarea 21 akordioa barriztea

UEMA laboral kutxa kutxabank udala hitzarmena

Kultura arloko zenbait lankidetza hitzarmen sinatzea onartzea

 

2017. urterako Ordenantza fiskalen hasikerako onarpenaren kontra egondako alegazinoak

 

2017. urterako Ordenantza fiskalen onarpena

 

Bermeo International Urban Downhill ekimena burutzeko hitzarmena sinatzea onartzea

 

Landabaso industrialdeko desjabetzapen espedientea handitzea

 

Hurtado de Mendoza Kardenala kalea 12ko orubearen desjabetzapen espedientea hastea

 

Futbol zelaiko emakida bertan behera iztea

 

Udal azokatxoko kale salmentarako baimenak esleitzea

 

Bermeoko Idazkariak 2015ean egindako txosten juridikoak:

25.2 EUko II. orubean dagozan 5 etxebizitza, babes ofizialeko etxebizitzen baldintzetan esleitzeko hitzarmena hasikeraz onartzea

2015eko aurrekontua

Oinezko gunea

Animaliak batu eta txakur zerbitzuen tasaren ordenantza

Auzo alkateak izendatzeko hauteskundeak 2015

Auzo bideen argitze espedientean epea luzatzea

Bermeoko Udaleko Langileria Prestakuntzarako Araudia gaurkotzea

Bermeoko Udaleko Mediku Laguntzen Araudia aldatzea

Bermeoko zarata mapa hasikeraz onartzea

Bermeon animaliak eduki eta babesteko ordenantzaren aldaketa

BFAgaz lankidetza hitzarmena aritzatxuko eraikina eraikitzeko

BFAgaz lankidetza hitzarmena sinatzea saihesbidea egiteko aldaketa

BFAgaz lankidetza hitzarmena sinatzea saihesbidea egiteko

Bizikidetza Ordenantza hasikeraz onartzea

Deustuko Unibertsitateagaz lankidetza hitzarmena

DGTgaz lankidetza hitzarmena atxekipena

EJgaz lankidetza hitzarmena sinatzea Udal erregistroan agiriak aurkezteko

ESE bidez argiteria kaleratzeko baldintza agirien ea deialdiaren onarpena

Espaloien bidez ibilgailuak garajeetara sartzeko kale gordetzeko lizentziaren araudiaren aldaketa

Euskal Herriko Unibertsitateagaz lankidetza hitzarmena

Euskal Herriko Unibertsitateako letren fakultateagaz lankidetza hitzarmena

Eusko Ikaskuntzagaz lankidetza hitzarmena sinatzea

Ezinduentzako aparkatzeko txartelak arautzeko Ordenantzaren aldaketa

Gida baimenak euskeraz ataratzeko eta euskera ikasteko dirulaguntzak 2015

Inbentarioko 2013 aldaketak 150122 OB

Industrialde barrirako sarbidea egiteko okupazinoaren hitzarmena

Kale salmenta araudiaren aldaketa

Kulturako zenbait lankidetza hitzarmenak 2014urtea

Kulturako zenbait lankidetza hitzarmenak 2015urtea

Lan hitzarmenak. Udalhitz 2008-2010 Legera egokitzea

Lan Poltsak kudeatzeko araudiaren aldaketa

Lanbidegaz lankidetza hitzarmena

Lankidetza hitzarmena Ikastola karmeldarrak

Lankidetza hitzarmena skate pista

Listu laginen analisiak egiteko lankidetza hitzarmena

Musika eskolako tasak 2015 2016

Nardiz tar Jon 18ko errepartzelazinoa

Ordenantza fiskalak 2016

Ordenantza fiskalen aldaketa. subjektu pasiboa

Plan Orokorraren aldaketa. 4 1 7 artikulua

Plan Orokorraren aldaketa. 4 1 29 behin betiko

Udal Azokako Araudia aldatzea behin betiko onespena

Udal azokako postu hutsen esleipena

Ur agentziagaz lankidetza hitzarmena sinatzea

Zenbait dirulaguntza deialdi 2015

Zubiaur 24gaz hitzarmena medianera margozteko

 

 

Bermeoko Udala

010 (94 617 91 00)
Arana eta Goiri tar Sabinen
enparantza z/g
48370 Bermeo - Bizkaia
antolakuntza@bermeo.eus

bikain ziurtagiria WAI-AA WCAG 1.0